Beleidsmedewerker - Een alternatieve invulling van de omgevingswaarden: mate van overbelasting