Informatie over de beleidsdoorlichting artikel 6.1, 6.2 en 6.3 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties