Beslisnota bij brief Stand van zaken stichtingsaanvragen en ouderverklaringen in het kader van de wet Meer ruimte voor nieuwe scholen