Beslisnota inzake Organisatie en toegankelijkheid verkiezingen