Afschrift van de brief aan burgemeesters en gemeentesecretarissen over de toegankelijkheid verkiezingen