Registratie van personen in de Basisregistratie Personen (BRP) en als uitgesloten van het kiesrecht