Beslisnota inzake Antwoord op vragen van het lid Krul over het artikel 'Russische familie? Dan wordt een baan bij defensie heel lastig'