Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda voor de Raad Algemene Zaken van 15 november 2023 (Kamerstuk 21501-02-2778)