Afschrift brief over openstelling van het huwelijk van partners van gelijk geslacht