Verslag van een schriftelijk overleg over periodieke Rapportage artikel 12 - Kasbeheer (Kamerstuk 31935-83)