Overzicht plekken verdeeld conform verdeelsleutel vastgesteld door het Veiligheidsberaad