Amendement van de leden Van der Steur en Oskam dat regelt dat naast de disciplinaire maatregelen van schriftelijke berisping, schorsing en ontslag eveneens de disciplinaire maatregel van schriftelijke waarschuwing kan worden opgelegd