Antwoord op vragen van het lid Van der Woude over het BIT-advies vervolgonderzoek project Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO