Verzoek van het lid Van Esch (PvdD) om de inbrengdatum voor het schriftelijk overleg over het advies deskundigenberaad zoönosen over vogelgriep met 1 week te verschuiven naar 7 juni 2023.