Antwoord op vragen van het lid Drost over de toegankelijkheid van het funderend onderwijs voor kinderen met long COVID