Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023, 16.00 uur