Reactie op de verzoeken van de leden Bouchallikh en Omtzigt, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 september 2023 over de aangenomen motie over de Nederlandse regels aanpassen zodat de Europese norm van 500 milligram stikstofdioxide per kubieke meter ook aan Tata Steel kan worden opgelegd (Kamerstuk 22343-354) en over de vraag of de regering van mening is dat het Cordella-arrest op de zaak Tata Steel van toepassing is