Antwoord op vragen van lid De Hoop over de verkoop van vervoersbedrijf Arriva aan een Amerikaanse investeringsmaatschappij