Beslisnota bij Kamerbrief inzake voortgang uitvoering Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)