Toelichting op Wijziging van het Verdrag van Rotterdaminzake de voorafgaande geïnformeerde toestemming tenaanzien van bepaalde gevaarlijke chemische stoffen enpesticiden in de internationale handel (Genève, 12 mei2023)