Convocatie commissiedebat Situatie in Gaza d.d. 23 november 2023