Brief van het Presidium over het vervolg op feitenonderzoek