Beslisnota bij brief Bestuursovereenkomst Tolvrije Westerscheldetunnel (deel 2)