Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dassen over het bericht ‘Tata, Dow en Shell riskeren rechtszaken met giflozingen’