Beslisnota bij Kamerbrief Verslag van de informele Telecomraad van 23 en 24 oktober 2023