Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over vocht- en schimmelproblematiek, enkel glas, slecht uitgevoerde renovaties, fouteenergielabels en flexwoningen