Uitstel beantwoording vragen van het lid Beckerman over verschillende sloopprojecten