Beslisnota inzake Verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie d.d. 14 november 2023