Motie van het lid Van Meenen c.s. over uitbreiding van de voorschotfaciliteit