Afschrift brief aan de colleges van Burgemeesters en Wethouders over beschikbaar stellen van (nood)opvangplekken