Brief GS Provincie Noord-Holland aan Provinciale Staten m.b.t. rapport Onderzoeksraad 'Industrie en omwonenden' d.d. 6 september 2023