Beslisnota bij het verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met Miljoenennota) (Kamerstuk 36435-X)