Besluitenlijst procedurevergadering commissie Veiligheid en Justitie op 12 februari 2015