Agenda feed

Feed

27
feb

Verzoek om een reactie van de staatssecretaris van J&V n.a.v. het bericht “De drenkelingen van Sea-Watch 3 zouden ‘met prio’ door de asielketen gaan.

maandag 27 februari 2023


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis
27
feb

Verzoek om een reactie van de minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het signaleringsrapport van de IGJ

maandag 27 februari 2023


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

27
feb

Interparlementair Koninkrijksoverleg

maandag 27 februari 2023


27
feb

Bangladesh

maandag 27 februari 2023


28
feb

Europese Parlementaire Week (European Semester Conference)

dinsdag 28 februari 2023


28
feb

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

dinsdag 28 februari 2023


28
feb

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

dinsdag 28 februari 2023


28
feb

Verzoek omzetten commissiedebat JBZ-Raad (algemeen deel) in een schriftelijk overleg

dinsdag 28 februari 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

woensdag 1 maart 2023


1
mrt

[E-MAILPROCEDURE] Voorstel m.b.t. spreektijden plenair debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire (dinsdag 7 maart 2023)

woensdag 1 maart 2023


2
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

donderdag 2 maart 2023


2
mrt

Exchange of views with Jutta URPILAINEN, Commissioner for International Partnerships

donderdag 2 maart 2023


2
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Standing Committee meeting

donderdag 2 maart 2023


3
mrt

Benelux Parlement - Commissiedag

vrijdag 3 maart 2023


6
mrt

Werkbezoek aan Brussel met als thema luchtkwaliteit en circulaire economie

maandag 6 maart 2023


6
mrt

NAVO PA - Defence and Security Committee (DSC)

maandag 6 maart 2023


6
mrt

Gesprek met de Commissie Werkelijke Schade (CWS)

maandag 6 maart 2023


6
mrt

Voortgangsrapportage hersteloperatie toeslagen 4e kwartaal 2022

maandag 6 maart 2023


6
mrt

Fiche: Verordening, richtlijn en mededeling wijziging Europees marktinfrastructuurraamwerk (EMIR 3 review)

maandag 6 maart 2023


6
mrt

Rapport Doorlichting Nationaal Archief 2022

maandag 6 maart 2023


6
mrt

Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (NPCE) incl. kabinetsreactie op ICER en SER-verkenning

maandag 6 maart 2023


7
mrt

Parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Aanbieding boek ‘Met de de pet rond’ met foto’s en verhalen van en over boerenkinderen

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

SP fractie Provinciale Staten van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland Maaslijn

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

BMK - 'De Maatschappelijke en Pedagogische opdracht van de kinderopvang'

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

'Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen'

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Stichting TogetherStrong

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Vragenuur

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Stemmingen

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Gesprek met professor Gabriel Zucman

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Debat over de planning van Belastingdienst inzake de afhandeling van de toeslagenaffaire

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Gesprek met Litouwse parlementariërs

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Procedurevergadering commissie EZK

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Voorbereidingsgroep arbeidsmarktbeleid in de zorg

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Vlaams Parlement (Geannuleerd)

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Gesprek met delegatie van het parlement van Indonesië over sociale zekerheid voor moeder en kind

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Varend ontgassen

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Benelux Parlement - Delegatievergadering

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Informele Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Fiche: Richtlijn en verordening betreffende btw-regels voor het digitale tijdperk

dinsdag 7 maart 2023


7
mrt

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

dinsdag 7 maart 2023


8
mrt

Gesprek met Mark MacGann, klokkenluider Uber Files

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Informele Raad Buitenlandse Zaken Handel (verplaatst naar 7 maart 20.45-22.45 uur)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (algemeen)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Procedurevergadering VWS

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Tweeminutendebat Leefstijlpreventie (CD 14/12)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Voorhang concept-KB houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel 15 van de Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Gesprek Jason Hickel en Barbara Baarsma over degrowth

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Procedurevergadering LNV

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Wet toezicht gelijke kansen bij werving en selectie (35673)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Wijziging van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 in verband met de invoering van het woonplaatsbeginsel voor beschermd wonen (Kamerstuk 36288)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Procedurevergadering Financiën

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

JBZ-Raad te Brussel van 9 en 10 maart 2023 (vreemdelingen- en asielonderwerpen)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Strategische procedurevergadering

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Commissiedebat

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Gesprek met de Nationale ombudsman over rapport 'Beloftes maken schuld' inzake gaswinning Groningen

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Milieuraad op 16 maart 2023

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

EU-Gezondheidsraad (formele EU-Gezondheidsraad 14 maart 2023)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Voorbereidingsgroep Uitvoering van de motie-Leijten/Inge van Dijk

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Technische briefing ten behoeve van werkbezoek inzake Mensenhandel (Verenigd Koninkrijk)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Export van chipmachines naar China

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023 (verplaatst naar 9 maart 2023)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Delegatie van het Jerusalem Human Rights Consortium (JHRC)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Beantwoording toezeggingen en openstaande vragen, gedaan tijdens het debat van 21 december 2022, over de Mondkapjesdeal

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Stand van zaken pachtbeleid

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Initiatiefnota van de leden Ellian en Segers over de aanpak van antisemitisme – de volgende stap (36272)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Wet verval bijzondere aanwijzingsbevoegdheid openbaar ministerie (36125)

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

woensdag 8 maart 2023


8
mrt

Fiche: Verordening inzake Verpakkingen en Verpakkingsafval

woensdag 8 maart 2023


9
mrt

Actieve mobiliteit (wandelen en fietsen)

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Eurogroep/Ecofinraad

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Verduurzaming van de zorg

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Gesprek met de Stuurgroep Staat van de Uitvoering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Strategische procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Voorbereidingsgroep menselijke maat

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Presentatie enquête 'Bodem in zicht - Rapportage onderzoek naar schadeafhandeling van schade door mijnbouw' door Groninger Gasberaad

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

gesprek reservering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Elektriciteitsnet, energie-infrastructuur & RES

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering Financiën

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Studentenwelzijn

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Eindrapport van de Commissie Wet wapens en munitie

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Kansen en uitdagingen verduurzaming kledingindustrie

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Debat over de toekomst van de Euro

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

EU-Mercosurverdrag

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Formele Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van 13 maart 2023

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

VWS

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Raad Buitenlandse Zaken Defensie en taakspecialisatie

donderdag 9 maart 2023


9
mrt

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

donderdag 9 maart 2023


12
mrt

Landbouw- en Visserijraad 20/21 maart

zondag 12 maart 2023


12
mrt

Reactie op verzoek commissie inzake RIVM-notitie over PFAS-afvalverwerking en Samenvatting van het restrictievoorstel PFAS

zondag 12 maart 2023


12
mrt

IPU - 146th Assembly and related meetings

zondag 12 maart 2023


13
mrt

NAVO PA - Joint Visit Sub-Committee on Transition and Development (ESCTD) & Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) tbc

maandag 13 maart 2023


13
mrt

Uitvoering onderzoek naar rechtmatig en behoorlijk gebruik van afkomst-en seksegerelateerde indicatoren

maandag 13 maart 2023


13
mrt

Implementatiewet Richtlijn openbaarmaking winstbelasting

maandag 13 maart 2023


13
mrt

Externe communicatie TenneT over TenneT Duitsland

maandag 13 maart 2023


14
mrt

Reactie op verzoek commissie over het Manifest ‘Menswaardige zorg voor elke burger’

dinsdag 14 maart 2023


15
mrt

NAVO PA - Visit Sub-Committee on Transatlantic Relations (PCTR) tbc

woensdag 15 maart 2023


15
mrt

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Tweede incidentele suppletoire begroting inzake lening Invest-NL in verband met SIF)

woensdag 15 maart 2023


15
mrt
15
mrt

Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een grondslag voor het gebruik van biometrie bij automatische grenscontrole (36300)

woensdag 15 maart 2023


16
mrt

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - Observation of the Presidential election in Montenegro on19 March 2023

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

OVSE PA - Election Observation Mission (EOM) to the 19 March 2023 parliamentary elections in Kazachstan

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Raad Algemene Zaken d.d. 21 maart 2023

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Raad Buitenlandse Zaken

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Wet open overheid

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Procedurevergadering - LET OP: Afwijkende dag

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Procedurevergadering

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Raad Algemene Zaken d.d. 21 maart 2023

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Wetsvoorstel Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

donderdag 16 maart 2023


16
mrt

Energieraad(formeel)

donderdag 16 maart 2023


17
mrt

Benelux Parlement - Plenair

vrijdag 17 maart 2023


17
mrt

Top Defensie Vorming (TDV)

vrijdag 17 maart 2023


20
mrt

Werkbezoek aan de Belastingdienst

maandag 20 maart 2023


20
mrt

Initiatiefnota van het lid Hagen over een nieuw ontwerp voor de kledingindustrie: van wegwerpmaatschappij naar circulaire economie - verplaatst naar 17 april 2023

maandag 20 maart 2023


20
mrt

Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit pluimveestallen

maandag 20 maart 2023


21
mrt

Aanbieding petitie met concept wetsvoorstel voor verhoging van de Kiesdrempel voor de volgende verkiezingen

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Procedurevergadering commissie EZK

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Commissie van Onderzoek Evacuatieoperatie Kaboel

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Comply or explain: wetgevingsoverzicht

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Regels ten behoeve van de kinderopvang op Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wet kinderopvang BES) (36306)

dinsdag 21 maart 2023


21
mrt

Reactie op verzoek commissie over de toegezonden correspondentie in relatie tot kabinetsreactie op rapport “Ongekend onrecht”

dinsdag 21 maart 2023


22
mrt

Geneesmiddelenbeleid

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Auteursrecht (is tot nader order uitgesteld)

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Passend onderwijs (verplaatst naar 5 april)

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

NAVO (dit debat is omgezet in schriftelijk overleg)

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Maatwerkafspraken industrie

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Procedurevergadering Infrastructuur en Waterstaat

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Procedurevergadering LNV

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Het rapport van de Commissie van onderzoek naar het NLA-programma Syrië, specifiek bijlage M (en de bijstelling daarop) bij dit rapport

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Personen- en familierecht

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Energieraad (formeel) d.d. 28 maart 2023

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Digitale infrastructuur en economie

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Verduurzaming financiële sector/Toekomst van het Bankenlandschap

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Procedurevergadering

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Internationalisering hoger onderwijs

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Beleidskader Mondiaal Multilateralisme

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Wet publiek toezicht en handhaving verordening bevordering billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

woensdag 22 maart 2023


22
mrt

Wijziging van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming en enkele andere wetten in verband met het stroomlijnen en actualiseren van het gegevensbeschermingsrecht (Verzamelwet gegevensbescherming) - 36264

woensdag 22 maart 2023


23
mrt

Werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering Financiën

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Contourennota aanpassing Mijnbouwwet

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering commissie Rijksuitgaven (Aletta Jacobszaal)

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) over het tekortschieten van het toezicht op de veiligheid

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering VWS

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Gesprek van de voorbereidingsgroep met de leden van de Algemene Rekenkamer inzake de voordracht van een nieuw lid van de Algemene Rekenkamer

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Wijkverpleging

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Belastingdienst

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Procedurevergadering

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Digitale dienstverlening door de overheid

donderdag 23 maart 2023


23
mrt

Rondetafelgesprek over de Tijdelijke wet cyberoperaties

donderdag 23 maart 2023


24
mrt

Werkbezoek aan het Verenigd Koninkrijk

vrijdag 24 maart 2023


25
mrt

NAVO PA - Standing Committee

zaterdag 25 maart 2023


27
mrt

Water en Bodem sturend

maandag 27 maart 2023


27
mrt

NAVO

maandag 27 maart 2023


28
mrt

Water Wake-up Call

dinsdag 28 maart 2023


28
mrt

Strafrechtketen

dinsdag 28 maart 2023


28
mrt

Staat van de volkshuisvesting

dinsdag 28 maart 2023


28
mrt

Strategische procedurevergadering

dinsdag 28 maart 2023


29
mrt

Verduurzaming Industrie

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Financieel-economische effecten van het Fit-for-55-pakket van de Europese Commissie (Verplaatst naar 19 april 2023)

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-stelsel)

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 6 april 2023)

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Procedurevergadering

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Drugspreventie en verslavingszorg

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Procedurevergadering

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Gesprek met diplomaten uit de Westelijke Balkan

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Kabinetsreactie rapport Commissie van onderzoek naar het NLA programma Syrië (commissie-Cammaert)

woensdag 29 maart 2023


29
mrt

Digitale inclusie

woensdag 29 maart 2023


30
mrt

Strategische keuzes bereikbaarheid

donderdag 30 maart 2023