Agenda feed

Feed

14
apr

Global Parliamentary Forum on the World Bank and IMF 2024

zondag 14 april 2024


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis
15
apr

Voorbereiding hoorzitting dure geneesmiddelen

maandag 15 april 2024


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

15
apr

Parlementaire Assemblee Raad van Europa - 2de deelsessie 2024

maandag 15 april 2024


15
apr

Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - systeem

maandag 15 april 2024


15
apr

Toekomstverkenning vervolgonderwijs

maandag 15 april 2024


15
apr

Vergadering Parlementaire enquêtecommissie Corona

maandag 15 april 2024


15
apr

Werkbezoek aan de Belastingdienst

maandag 15 april 2024


16
apr

Mededeling Europese Defensie-Industrie Strategie en Verordening Europees Defensie-industrie Programma

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Niet-Oekraïense vluchtelingen uit Oekraïne

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Petitie - Zeg nee tegen het world economic forum

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Aanbieding petitie door de Coöperatie Amelander Veerdienst

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Aanbieding petitie tegen verplichte rekentoets mbo: 'Geef studenten met dyscalculie eerlijke kans op diploma'

dinsdag 16 april 2024


16
apr

SDG Nederland tot aanbieding petitie 'Duurzaam Regeerakkoord'

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Vragenuur

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Voorbereidingsgroep Gezondheid borgen in het VTH-stelsel

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Stemmingen

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Discriminatie, racisme en mensenrechten

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Voorjaarsvergadering Wereldbank (omgezet in schriftelijk overleg)

dinsdag 16 april 2024


16
apr

mbo

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Gesprek met de Hoge Raad

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Arbeidsmigratie - verplaatst naar 17 april 2024 om 14.15 uur

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Inkomensbeleid en koopkracht - tot nader order uitgesteld

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Debat over de buitengewone Europese Top van 17 en 18 april 2024

dinsdag 16 april 2024


16
apr

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024 (Verplaatst naar 18 april)

dinsdag 16 april 2024


17
apr

Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid op 7 mei 2024

woensdag 17 april 2024


17
apr

Wijziging van de Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal, de Wet op de orgaandonatie en enkele andere wetten in verband met ontwikkelingen in de lichaamsmateriaaldonatiepraktijk (Wet actualisering lichaamsmateriaalwetgeving)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

woensdag 17 april 2024


17
apr

Fiche over mededeling stimuleren van startups en innovatie in betrouwbare AI (Kamerstuk 22112-3908) en fiche verordening supercomputerinitiatief kunstmatige intelligentie (Kamerstuk 22112-3907)

woensdag 17 april 2024


17
apr
17
apr

NAVO PA - CDS Committee

woensdag 17 april 2024


17
apr

Stikstof, NPLG en natuur

woensdag 17 april 2024


17
apr

Voortgang op de maatwerkafspraken

woensdag 17 april 2024


17
apr

Vreemdelingen- en asielbeleid (zal geen doorgang vinden)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Inzet algoritmes en data-ethiek

woensdag 17 april 2024


17
apr

Arbeidsmigratie - wegens samenloop met plenair verplaatst naar 17-4 om 14.15 uur

woensdag 17 april 2024


17
apr
17
apr

Voorbereidingsgroep Europees monetair en begrotingsbeleid, met een focus op financiering van het MFK en uitvoering van het herziene SGP’

woensdag 17 april 2024


17
apr

Tweeminutendebat Bestuurlijke organisatie en democratie (CD 13/3)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Auditdienst Rijk inzake Vervanging Onderzeeboten

woensdag 17 april 2024


17
apr

Tweeminutendebat EU-voorstellen inzake het Pakket ter verdediging van de democratie (CD 3/4)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Tweeminutendebat Woningbouwopgave en koopsector (CD 21/3 en 4/4)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

woensdag 17 april 2024


17
apr

Toeslagen

woensdag 17 april 2024


17
apr

Procedurevergadering

woensdag 17 april 2024


17
apr

Tweeminutendebat Klimaat en Energie (algemeen) (CD 14/3)

woensdag 17 april 2024


17
apr

Informele EU-Gezondheidsraad d.d. 23 en 24 april 2024

woensdag 17 april 2024


17
apr

Openbaar vervoer en taxi

woensdag 17 april 2024


17
apr

Arbeidsmigratie

woensdag 17 april 2024


17
apr

Kennismakingsgesprek met Amerikaanse ambassadeur in Nederland

woensdag 17 april 2024


17
apr

Technische briefing van TNO EN ACM over de warmtetarieven.

woensdag 17 april 2024


17
apr

Algemene Rekenkamer

woensdag 17 april 2024


17
apr

Technische briefing over een nationale aanpak funderingsproblematiek

woensdag 17 april 2024


18
apr

Drugsbeleid

donderdag 18 april 2024


18
apr

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

donderdag 18 april 2024


18
apr

Uitkomst verwervingsvoorbereidingsfase vervanging onderzeebootcapaciteit

donderdag 18 april 2024


18
apr

Ontwerpregeling evacués uit het Midden-Oosten (TK 23432-514)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rapporten transformatie passende zorg medisch specialistische bedrijven

donderdag 18 april 2024


18
apr

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

donderdag 18 april 2024


18
apr

Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) (Kamerstuk 25764-145)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Kennisontbijt Suriname en Brazilië

donderdag 18 april 2024


18
apr

Box 3

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rli-advies ‘Weg van de Wegwerpmaatschappij’

donderdag 18 april 2024


18
apr

Internationale fiscaliteit (Verplaatst naar 4 april 2024)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Gesprekken met kandidaten voor vacature bij de Hoge Raad (locatie: 8ste verdieping de D8.75)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Vergadering bouwbegeleidingscommissie

donderdag 18 april 2024


18
apr

Start uitvoering Digital Travel Credential (DTC) (het commissiedebat is omgezet naar een inbreng schriftelijk overleg).

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering

donderdag 18 april 2024


18
apr

Regels over het bemannen van zeeschepen (Wet bemanning zeeschepen) (36440)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Veteraneninstituut

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 18 april 2024


18
apr

Vergadering bouwbegeleidingscommissie

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering (is verplaatst naar 25 april 2024)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering (let op: nieuw tijdstip!)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Verkiezingen

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering

donderdag 18 april 2024


18
apr

Auteursrecht (is verplaatst naar 16 mei 2024)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rapporten NZa - Uitvoering Wlz

donderdag 18 april 2024


18
apr

Deel 3 Militaire dreiging in Europa: Voorbereiding samenleving en consequenties militaire dreiging in Europa

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Economie

donderdag 18 april 2024


18
apr

Toelichting Commissie van Deskundigen Meststoffenwet (CDM) op de voorstellen van de minister van LNV en de effecten hiervan op het mestbeleid.

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rondetafelgesprek Digitale infrastructuur en economie

donderdag 18 april 2024


18
apr

Drugsbeleid (is omgezet in een schriftelijk overleg op 18 april 2024)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 16 mei 2024)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Tweeminutendebat Periodieke voortgang onderwijshuisvesting najaar 2023 (36410-VIII-119)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Tweeminutendebat Voorhang subsidieregeling Ontwikkelkracht 2024-2025 (36410-VIII-120)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Raad Buitenlandse Zaken d.d. 22 april 2024

donderdag 18 april 2024


18
apr

Werkbezoek Binnenhof

donderdag 18 april 2024


18
apr

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg)

donderdag 18 april 2024


18
apr

Procedurevergadering

donderdag 18 april 2024


18
apr

Dertigledendebat over de gevolgen van private equity in de zorg

donderdag 18 april 2024


19
apr

Gemeente Den Haag - Arbeidsmigratie

vrijdag 19 april 2024


22
apr

NAVO PA - GSM Seminar

maandag 22 april 2024


22
apr

NAVO PA - Joint Visit ESCTER & PCTR

maandag 22 april 2024


22
apr

Brussel

maandag 22 april 2024


22
apr

Notaoverleg Digitalisering

maandag 22 april 2024


22
apr

CPB Modellendag voor leden en fractiemedewerkers

maandag 22 april 2024


22
apr

Academische Zitting

maandag 22 april 2024


23
apr

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Natuurmonumenten over 'Beterschap voor de natuur"

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Gevluchte derdelanders met tijdelijke verblijfsvergunning uit Oekraïne

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Voorbereidingsgroep Innovaties bij dijkversterking

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Procedures en brieven SZW

dinsdag 23 april 2024


23
apr

EU-Mercosur handelsverdrag, specifiek in relatie tot de gevolgen voor de Nederlandse en Europese agrarische sector.

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Functioneren Rijksdienst

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Gezamenlijk delegatieoverleg IPKO

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Algemene Rekenkamer

dinsdag 23 april 2024


23
apr

Artikel 100-brief inzake een aanvullende bijdrage aan maritieme veiligheid in de Rode Zee

dinsdag 23 april 2024


24
apr

Tussenbijeenkomst onderzoek opzet brede gedifferentieerde suikertaks

woensdag 24 april 2024


24
apr

Veiligheid en integriteit

woensdag 24 april 2024


24
apr

Migratiedeals

woensdag 24 april 2024


24
apr

Procedurevergadering IenW

woensdag 24 april 2024


24
apr

Procedurevergadering VWS

woensdag 24 april 2024


24
apr

Procedurevergadering

woensdag 24 april 2024


24
apr

Procedurevergadering commissie LNV

woensdag 24 april 2024


24
apr

Onderzoek Samenhang Energietransitie en Stikstof in de industrie (OSES)

woensdag 24 april 2024


24
apr

Spanning in Europa m.b.t. kernwapens

woensdag 24 april 2024


24
apr

Participatiewet - verplaatst naar 14 mei 2024

woensdag 24 april 2024


24
apr

Arbeidsongeschiktheid

woensdag 24 april 2024


24
apr

Landbouw- en Visserijraad (29/30 april)

woensdag 24 april 2024


24
apr

vmbo

woensdag 24 april 2024


24
apr

Bescherming persoonsgegevens en digitale grondrechten (Het commissiedebat wordt opnieuw ingepland).

woensdag 24 april 2024


24
apr

Exportbeperkende maatregelen halfgeleidertechnologie

woensdag 24 april 2024


24
apr

Procedures en brieven

woensdag 24 april 2024


24
apr

Marktordening & consumentenbescherming

woensdag 24 april 2024


24
apr

Technische briefing Regio Deals

woensdag 24 april 2024


24
apr

Rondetafelgesprek Regio Deals

woensdag 24 april 2024


24
apr

Bestrijding witwassen en terrorismefinanciering

woensdag 24 april 2024


25
apr

Bestuursafspraak Friese Taal en Cultuur 2024-2028

donderdag 25 april 2024


25
apr

Pauzering vierde ronde Nationaal Groeifonds

donderdag 25 april 2024


25
apr

Programma-aanpak Small Modular Reactors

donderdag 25 april 2024


25
apr

Kabinetsreactie rapport “Hoe Tata Steel Nederland te verduurzamen?” en position paper ”Gezondheid Geborgd”

donderdag 25 april 2024


25
apr

Procedurevergadering Financiën

donderdag 25 april 2024


25
apr

Raad van Europa

donderdag 25 april 2024


25
apr

Ruimtelijke Ordening (verplaatst naar 22 mei 2024)

donderdag 25 april 2024


25
apr

Advies van de Gezondheidsraad over de veertiendagengrens in de Embryowet

donderdag 25 april 2024


25
apr

Gesprekken met kandidaten voor vacature bij de Hoge Raad

donderdag 25 april 2024


25
apr

Raad Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking

donderdag 25 april 2024


25
apr

Criminaliteitsbestrijding, ondermijning en georganiseerde criminaliteit (is verplaatst naar 18 april 2024)

donderdag 25 april 2024


25
apr

Procedurevergadering

donderdag 25 april 2024


25
apr

Procedurevergadering

donderdag 25 april 2024


25
apr

SER-briefadvies Verduurzaming maakindustrie

donderdag 25 april 2024


25
apr

Procedurevergadering

donderdag 25 april 2024


25
apr

Digitale infrastructuur en economie

donderdag 25 april 2024


25
apr

Mentale gezondheid van jongeren en studenten

donderdag 25 april 2024


25
apr

Procedurevergadering

donderdag 25 april 2024


25
apr

Strafrechtelijke onderwerpen

donderdag 25 april 2024


25
apr

Financiële markten

donderdag 25 april 2024


25
apr

Informele Raad Algemene Zaken d.d. 30 april 2024 (wordt omgezet naar een schriftelijk overleg)

donderdag 25 april 2024


25
apr

Rondetafelgesprek over het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting

donderdag 25 april 2024


25
apr

Mestbeleid

donderdag 25 april 2024


26
apr

Formele OJCS Raad op 13 en 14 mei 2024

vrijdag 26 april 2024


26
apr

Wijziging Omgevingswet en enige andere wetten (Wet uitvoering verordening ontbossingsvrije grondstoffen en producten)

vrijdag 26 april 2024


26
apr

Benelux Parlement - Commissiedag

vrijdag 26 april 2024


29
apr

OVSE - Bureau Meeting

maandag 29 april 2024


2
mei

Initiatiefnota van het lid Kröger over “Energie met elkaar: Energiecoöperaties als hart van ons energiesysteem” - vragen aan de initiatiefnemer

donderdag 2 mei 2024


5
mei

Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten

zondag 5 mei 2024


5
mei

Werkbezoek aan Brazilië/Suriname

zondag 5 mei 2024


5
mei

Werkbezoek Kopenhagen en Goteborg

zondag 5 mei 2024


6
mei

OVSE PA - Committee on Countering Terrorism

maandag 6 mei 2024


8
mei

Eurogroep/Ecofinraad

woensdag 8 mei 2024


8
mei

Procedures en brieven

woensdag 8 mei 2024


11
mei

NAVO-oefening Steadfast Defender

zaterdag 11 mei 2024


12
mei

Werkbezoek

zondag 12 mei 2024


14
mei

Raad Algemene Zaken d.d. 21 mei 2024

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Uitvoeringswet verordening cryptoactiva

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Uitvoeringswet verordening bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Aanbieding van een petitie door het netwerk Building Change over brede welvaart

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Commissiedebat Telecomraad (Formeel) d.d. 21 mei 2024

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Arbeidsongeschiktheid - verplaatst naar 24 april 2024

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Participatiewet

dinsdag 14 mei 2024


14
mei

Gewasbeschermingsmiddelen

dinsdag 14 mei 2024


15
mei

Mensenrechtenbeleid

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Schriftelijke toelichting opvolging moties meerjarige strategie sportverenigingen en openbare zwembaden in publieke handen houden

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Verantwoordingsontbijt

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Procedurevergadering

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Justitiële jeugd

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Veiligheid op scholen

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Procedurevergadering VWS

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Geopolitieke ontwikkelingen in het Koninkrijk

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Procedurevergadering

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Monitor Brede Welvaart & Sustainable Development Goals

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Raad Buitenlandse Zaken Defensie

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Verduurzaming industrie

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Staat van de Rijksverantwoording 2023 en verantwoordingsrapport Financiën en Nationale Schuld 2023

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Procedures en brieven

woensdag 15 mei 2024


15
mei

Nationale veiligheid, brandweer en crisisbeheersing

woensdag 15 mei 2024


16
mei

Raad Buitenlandse Zaken Defensie

donderdag 16 mei 2024


16
mei

Stand van zaken aangenomen moties naar aanleiding van mondelinge behandeling wijziging Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting van 12 april 2023 (Kamerstuk 35870)

donderdag 16 mei 2024


Filters

Periode