Agenda feed

Feed

20
mei

Voorstel verplaatsing CD Ruimtelijke Ordening op 22 mei

maandag 20 mei 2024


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis
20
mei

Voorstel verplaatsing CD Ruimtelijke Ordening op 22 mei

maandag 20 mei 2024


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

21
mei

Staat van de Rijksverantwoording 2023 (vragen gesteld aan het kabinet)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Financieel Jaarverslag van het Rijk 2023

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Wakker Dier roept op tot wettelijke bescherming melkkoeien

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Een oproep voor medemenselijkheid: het redden van familie in nood is niet crimineel

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Een oproep voor medemenselijkheid: het redden van familie in nood is niet crimineel

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Steun voor seculiere democratie in Iran

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Steun voor seculiere democratie in Iran

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Vragenuur

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Vragenuur

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Stemmingen

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Stemmingen

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Regeling van werkzaamheden

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Aanbieding jaarverslag over het jaar 2023 van de Nationale ombudsman

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Aanbieding jaarverslag over het jaar 2023 van de Nationale ombudsman

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

(onder voorbehoud) Tweeminutendebat Raad voor concurrentievermogen d.d. 23 en 24 mei 2024 (21 501-30, nr. 603)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

NAVO PA - Delegatieoverleg

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Procedures en brieven SZW

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Procedures en brieven SZW

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 16/5)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Gevangeniswezen en tbs (CD 16/5)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Kennismakingsgesprek commissies LNV en I&W (leefomgeving) bij Raad van State/Afdeling Advisering

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Procedurevergadering Economische Zaken en Klimaat

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid (tot nader order uitgesteld)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Onderzoeks- en wetenschapsbeleid (tot nader order uitgesteld)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei
21
mei

Tweeminutendebat Media (CD 11/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Media (CD 11/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Stichting Vliegramp MH17 en Werkgroep Waarheidsvinding MH17

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Emancipatie (CD 3/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Emancipatie (CD 3/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Mbo (CD 16/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Mbo (CD 16/4)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Uitvoeringswet Digitale dienstenverordening

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Uitvoeringswet Digitale dienstenverordening

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (31288-1105)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei

Tweeminutendebat Sectorbeeld kennisveiligheid universiteiten (31288-1105)

dinsdag 21 mei 2024


21
mei
22
mei

Voortgang pakketbeheer van dure geneesmiddelen

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Wijziging van de Wet inburgering 2021 i.v.m. het mogelijk maken van het opstellen van een nadere voorlopige uitkering aan gemeenten voor de kosten van voorzieningen die bijdragen aan het voldoen aan de inburgeringsplicht en het creëren...

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Voorstel van het Presidium tot wijziging van de Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en de Regeling toezicht en handhaving Gedragscode Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Analyse monitor stapeling eigen bijdragen

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering IenW

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering IenW

woensdag 22 mei 2024


22
mei

DUO en Hoger onderwijs (verplaatst naar 12 juni 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Minister van Justitie Curaçao

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Kennismaking met de Raad voor de Rechtspraak (zal geen doorgang vinden)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Vestigingsklimaat in Nederland (TOT NADER ORDER UITGESTELD)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Eerstelijnszorg

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Ruimte voor Defensie

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedures en brieven

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedures en brieven

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Eerstelijnszorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenair debat)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Eerstelijnszorg (tot nader order uitgesteld i.v.m. plenair debat)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Minister van Justitie Curaçao (geannuleerd i.v.m. debat over het eindverslag van de informateurs)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Debat over het eindverslag van de informateurs (36471-37)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Plaatsvervangend inspecteur-generaal over de Staat van het Onderwijs 2024

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar 29 mei

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering commissie LNV - VERPLAATST naar 29 mei

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Ambtelijke technische briefing over Passend onderwijs

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei) - OMGEZET IN SO met inbreng 21 mei

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Landbouw- en Visserijraad (27/28 mei) - OMGEZET IN SO met inbreng 21 mei

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering (verplaatst naar donderdag 23 mei 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Procedurevergadering (verplaatst naar donderdag 23 mei 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Algemene Rekenkamer inzake Verantwoordingsrapport bij de jaarverslagen Defensie

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Delegatie van deelstaatparlement Noordrijn-Westfalen

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Sociaal minimum Caribisch Nederland (uitgesteld tot nader te bepalen datum)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Belastingen in maatschappelijk perspectief (Verplaatst naar 4 juli 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Strafrechtelijke onderwerpen

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Box 3 (Verplaatst naar 11 juni 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Box 3 (Verplaatst naar 11 juni 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Leefbaarheid en veiligheid (verplaatst naar 13 juni 2024)

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Voorbereidingsgroep werkbezoek Wadden

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Technische briefing Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het onderzoek 'Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’ - tot nader order uitgesteld in verband met het plenaire debat over de formatie

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie - wordt verplaatst naar 13 juni 2024

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Technische briefing Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) over het onderzoek 'Tussen duurzaam denken en duurzaam doen’ - tot nader order uitgesteld in verband met het plenaire debat over de formatie

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Participatie en integratie - wordt verplaatst naar 13 juni 2024

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Deelnemers Dienjaar

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Ruimtelijke Ordening

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Expertgroep Gezondheid IJmond over het rapport ‘Gezondheid Geborgd’

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte - wordt verplaatst naar 25 juni 2024

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Ruimte - wordt verplaatst naar 25 juni 2024

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Country Director Save the Children Afghanistan, dhr. Arshad Malik

woensdag 22 mei 2024


22
mei

Country Director Save the Children Afghanistan, dhr. Arshad Malik

woensdag 22 mei 2024


23
mei

Rapporten van de Algemene Rekenkamer 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Verslag van de slotwetten 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslagen 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Wet versterking auteurscontractenrecht (36536)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag 2023 van de Homogene Groep Internationale Samenwerking

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Buitenlandse Zaken 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan minister)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport van de Algemene Rekenkamer: Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Justitie en Veiligheid 2023 (36560-VI-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36560-VI-2) (vragen aan de regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Defensiematerieelbegrotingsfonds (vragen aan de Regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan regering (R: aan regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (36560-VI-2) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag ministerie van Defensie 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Defensie 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) (vragen aan Algemene Rekenkamer en aan regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport van de Algemene Rekenkamer bij het jaarverslag over het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023, vragen aan de Rekenkamer (ARK: aan Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) en Diergezondheidsfonds (F) over 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Defensie (vragen aan de regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij ministerie van Defensie (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Defensiematerieelbegrotingsfonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarbericht en jaarverslagen toezichthouders van Defensie 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Integriteit Defensie 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag 2023 Kustwacht voor het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch gebied

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Deltafonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Deltafonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de regering

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Nationaal Groeifonds - vragen aan de Algemene Rekenkamer

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Nationaal Groeifonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (TK 36560-IIB)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Provinciefonds 2023 (TK 36560-C-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de regering) (TK 36560-IIB-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (TK 36560-III)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Deltafonds (J)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (TK 36560-VII)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Gemeentefonds 2023 (TK 36560-B-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Provinciefonds 2023 (TK 36560-C)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet van de Koning 2023 (TK 36560-I)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal (vragen aan de regering) (TK 36560-IIA-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-C-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag van de Koning 2023 (TK 36560-I-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-IIB-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de regering) (TK 36560-B-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Staten-Generaal 2023 (TK 36560-IIA-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-VII-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Provinciefonds (vragen aan de regering) (TK 36560-C-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad 2023 (TK 36560-IIB-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei
23
mei

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023 (TK 36560-VII-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Mobiliteitsfonds

donderdag 23 mei 2024


23
mei

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vragen aan de Regering)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de Algemene Rekenkamer

donderdag 23 mei 2024


23
mei

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Staten-Generaal (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-IIA-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning (vragen aan de regering) (TK 36560-I-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Regering over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Deltafonds (J)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Mobiliteitsfonds

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Nationaal Groeifonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen aan de Algemene Rekenkamer (AR) over het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Mobiliteitsfonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Algemene Zaken, het Kabinet van de Koning en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten 2023 (TK 36560-III-1)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Staten-Generaal 2023 (TK 36560-IIA)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Mobiliteitsfonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - vragen aan de regering

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (vragen aan de regering) (TK 36560-VII-2

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Gemeentefonds (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-B-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij de Koning (vragen aan de Algemene Rekenkamer) (TK 36560-I-2)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan de Algemene Rekenkamer)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - vragen aan Regering

donderdag 23 mei 2024


23
mei

AR-rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - Vragen aan AR

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Verantwoordingsonderzoek 2023 bij het ministerie van Financiën en Nationale Schuld (IX) (vragen aan het kabinet)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag ministerie van Financiën en Nationale Schuld 2023 (IX)

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet ministerie van Financiën en de Nationale Schuld over 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen over de Jaarverslagen 2023 van het ministerie van EZK, J&V en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Feitelijke vragen over de Slotwetten 2023 van het ministerie EZK, J&V en BZK voor het zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

donderdag 23 mei 2024


23
mei
23
mei

Feitelijke vragen aan de Regering over de verantwoordingsonderzoeken 2023 van de Algemene Rekenkamer over de ministeries van EZK, JenV en BZK voor zover het onderwerpen betreft die zien op digitalisering

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Rapport Algemene Rekenkamer Resultaten verantwoordingsonderzoek 2023 bij Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Jaarverslag Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2023

donderdag 23 mei 2024


23
mei

Slotwet Koninkrijksrelaties en het BES-fonds 2023

donderdag 23 mei 2024


Filters

Periode