Documenten feed

Feed

Sprekerslijst

donderdag 13 juni 2024

…________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij D66 = Democraten…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Sprekerslijst

donderdag 13 juni 2024

…________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij D66 = Democraten…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Herziene convocatie rondetafelgesprek gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering in balans d.d. 13 juni 2024

donderdag 13 juni 2024

…Den Haag, 7 juni 2024 HERZIENE CONVOCATIE Genodigdenlijst toegevoegd Voortouwcommissie: vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Activiteit: Rondetafelgesprek Datum: donderdag 13 juni 2024 Tijd: 14.00 - 17.00 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Gevolgen wetsvoorstel Wet Internationalisering…


Agenda procedurevergadering

donderdag 13 juni 2024

…Den Haag, 10 juni 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Buitenlandse Zaken Volgcommissie(s): DEF i.v.m. agendapunt 11 EU i.v.m. agendapunt 9 Activiteit: Procedurevergadering Datum: donderdag 13 juni 2024 Tijd: 12.30 - 13.15 uur Openbaar/besloten: openbaar Onderwerp: Procedurevergadering Regeling…


Sprekerslijst

donderdag 13 juni 2024

…________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij D66 = Democraten…


Sprekerslijst

donderdag 13 juni 2024

…________________________________________________________________ PVV = Partij voor de Vrijheid DENK GroenLinks-PvdA PvdD = Partij voor de Dieren VVD = Volkspartij voor Vrijheid en Democratie FVD = Forum voor Democratie NSC = Nieuw Sociaal Contract SGP = Staatkundig Gereformeerde Partij D66 = Democraten…


Motie van de leden Lahlah en Van Nispen

woensdag 12 juni 2024

……


Voortgang ondersteuning uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire

woensdag 12 juni 2024

…Het lid Omtzigt heeft op 11 juni 2024 in de regeling van werkzaamheden verzocht om informatie over het aantal uithuisgeplaatste kinderen van gedupeerde ouders en hoeveel van die kinderen naar hun ouders teruggekeerd zijn. Met deze brief doe ik deze informatie aan uw Kamer toekomen. Tijdelijke wet uitwisseling…


Voortgangsrapportage Ondersteuningsteam februari april 2024

woensdag 12 juni 2024

…Het VOORTGANGSRAPPORTAGE februari t/m april 2024 Voortgangsrapportage februari t/m april 2024 OT Voortgangsrapportage februari t/m april 2024 1 Inhoud Inleiding ................................ ................................ ................................ ....... 2 Cijfers en resultaten ........…


Publicatie OT Twijfel als krachtig gereedschap 2024

woensdag 12 juni 2024

……


Beslisnota bij Kamerbrief Voortgang ondersteuning uithuisplaatsingen kinderopvangtoeslagaffaire

woensdag 12 juni 2024

…De Minister voor Rechtsbescherming Kamerbrief update UHP KOT Directoraat - Generaal Straffen en Beschermen Directie Jeugd, Familie en aanpak Criminaliteitsfenomenen Jeugdbescherming Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/jenv Datum 12 juni 2024 Onze referentie…


Knelpunten in de opschaling van de defensie-industrie

woensdag 12 juni 2024

…Het is inmiddels kwart voor vier. Tijd om te gaan beginnen, want we hebben een vrij vol programma. Ik verwacht... Een van de sprekers staat nog bij de beveiliging. Die komt elk moment binnen. Maar ik wil toch voorstellen om te gaan beginnen. Ik verwacht ook nog wel een aantal collega's... die…


Motie van de leden White en Paternotte

woensdag 12 juni 2024

……


Motie van het lid Bruyning

woensdag 12 juni 2024

……


Jaarverslag en slotwet Koninkrijksrelaties en BES-fonds 2023

woensdag 12 juni 2024

…Welkom bij de vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties. Hartelijk welkom zeg ik tegen de leden, maar natuurlijk ook de staatssecretaris. En we moeten natuurlijk niet vooruit lopen op het afloop van de formatie, maar het zou wel en zo kunnen zijn dat dit het laatste debat is van de staatssecretaris…


Motie van de leden Piri en Paternotte

woensdag 12 juni 2024

……


Motie van de leden Piri en Paternotte

woensdag 12 juni 2024

……


Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan het Adviescollege toetsing regeldruk om een verkenning uit te voeren naar EU-regelgeving die mogelijk veel regeldruk met zich meebrengt voor het Nederlandse mkb

woensdag 12 juni 2024

…32 637 Bedrijfslevenbeleid Nr. 644 Brief van het Presidium Aan de Leden Den Haag, 12 juni 2024 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat bij brief van 26 april 2024 om een verkenning te…


Motie van de leden Paternotte en Piri

woensdag 12 juni 2024

……


Motie van de leden Van Baarle en Piri

woensdag 12 juni 2024

……


Motie van het lid Van Baarle

woensdag 12 juni 2024

……


Brief van het Presidium over een adviesaanvraag aan de Wetenschappelijke klimaatraad inzake een afwegingskader voor prioritering van netaansluiting en transportcapaciteit

woensdag 12 juni 2024

…29 023 Voorzienings- en leveringszekerheid energie Nr. 516 Brief van het Presidium Aan de Leden Den Haag, 12 juni 2024 Het Presidium legt hierbij, conform artikel 7.35 lid 2 van het Reglement van Orde, aan u voor het verzoek van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat bij brief van 26 april 2024…


Backpay-regeling voor weduwen

woensdag 12 juni 2024

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 12 juni 2024 Betreft Backpay-regeling voor weduwen Geachte voorzitter, Per brief van 15 april 2024 heeft u mij gevraagd te reageren op een e-mail die de vaste Kamercommissie…


Beslisnota bij Backpay-regeling voor weduwen

woensdag 12 juni 2024

……


Beslisnota bij Antwoord op vragen van het lid Dobbe over het bericht dat de financiële problemen in de jeugdhulp steeds erger worden

woensdag 12 juni 2024

……


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten