Documenten feed

Feed

Convocatie commissiedebat Raad voor Concurrentievermogen / Interne Markt & Industrie / Onderzoek & Ruimtevaart (formeel) d.d. 7-8 december 2023 op 29 november 2023

woensdag 29 november 2023

…Den Haag, 21 juni 2023 De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 3 minuten in eerste termijn. Indien de wens bestaat om dit commissiedebat om te zetten in een schriftelijk overleg, dan is het verzoek om dit uiterlijk op vrijdag 24 november kenbaar te maken bij de griffie. Indien een van de leden…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Convocatie commissiedebat Energieraad (formeel) d.d. 19 december 2023 op 29 november 2023

woensdag 29 november 2023

…Den Haag, 19 juni 2023 De spreektijd per fractie is vastgesteld op max. 4 minuten in eerste termijn. Voortouwcommissie: vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat Volgcommissie(s): vaste commissie voor Europese Zaken Bewindsperso(o)n(en): minister voor Klimaat en Energie, R.A.A. Jetten Activiteit:…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Pollution: deal with Council to reduce industrial emissions | Nieuws | Europees Parlement

woensdag 29 november 2023

…The new rules will reduce air, water and soil pollution, and steer large agro-industrial installations in the green transition.Late on Tuesday night, negotiators from the Parliament and Council reached a provisional political agreement on the revision of the industrial emission directive (IED) and the…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-C) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (TK 36435-IIB) (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-IIB) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-IIA) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (wijziging

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-VII) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-I) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van de Koning (I) voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK…


Convocatie inbreng feitelijke vragen Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (TK 36470-B ) op 11 december 2023

dinsdag 28 november 2023

…Den Haag, 28 november 2023 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Binnenlandse Zaken Activiteit: Inbreng feitelijke vragen Datum: maandag 11 december 2023 Tijd: 14.00 uur Onderwerp: Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2023 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota)…


Duurzamer door digitalisering. Bijdrage van digitalisering aan emissiereductie

dinsdag 28 november 2023

…DUURZAMER DOOR DIGITALISERING BIJDRAGE VAN DIGITALISERING AAN EMISSIEREDUCTIE RAPPORT AUTEURS DE RCK STÄBLER, NILS V ERHEUVEL, DEMI BEERNINK, MICHIEL BIJLSMA IN OPDRACHT VAN MINISERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN EN KLIMAAT AMSTERDAM , SEPTEMBER 2023 DUURZAMER DOOR DIGITALISERING i Samenvatting Dit rapport…


Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

dinsdag 28 november 2023

… Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u twee onderzoeken aan die zijn verricht ten behoeve van het integraal plan voor duurzame digitalisering. Het gaat om een onderzoek naar de bijdrage van de digitale sector aan nationale broeikasgasemissies en een onderzoek naar hoe in Nederland digitalisering benut…


De digitale voetafdruk. Emissies van de digitale sector in Nederland in (toekomst)perspectief

dinsdag 28 november 2023

……


Beslisnota inzake Onderzoeken duurzaamheid en digitalisering

dinsdag 28 november 2023

…Pagina 2 van 2 Directoraat -generaal Economie en Digitalisering Directie Digitale Economie Kenmerk DGED -DE / 40821713 Toelichting De verzending van deze onderzoeken heeft u de Kamer reeds toegezegd in een r eactie 1 op het v erzoek van de C ommissie Digitale Zaken over de uitvoering van de motie van…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Van Baarle over het bericht 'De schrik zit erin bij moslims in Culemborg: 'We willen extra beveiliging''

dinsdag 28 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 november 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het bericht ‘De schrik zit erin bij moslims in Culemborg: ‘We willen extra beveiliging’ Hierbij deel…


Antwoord op de vragen van het lid Van Houwelingen over een dagboekverslag van een patiënt

dinsdag 28 november 2023

… > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 november 2023 Betreft Kamervragen Geachte voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Van Houwelingen (FVD) over een dagboekverslag van…


Beslisnota inzake Antwoord op de vragen van het lid Van Houwelingen over een dagboekverslag van een patiënt

dinsdag 28 november 2023

……


Antwoord op vragen van het lid Van Haga over aardbevingsschade aan stal en mestkelder

dinsdag 28 november 2023

…Geachte Voorzitter, Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Wybren van Haga, Groep Van Haga, over de schadeafhandeling bij mestkelders (kenmerk: 2023Z14609; ingezonden: 4 september 2023). J.A. Vijlbrief Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 2023Z14609 1 Bent u bekend met…


Beslisnota bij bij antwoord op vragen van het lid Van Haga over aardbevingsschade aan stal en mestkelder

dinsdag 28 november 2023

…TER ONDERTEKENING Aan de Staatssecretaris Mijnbouw Kamervraag Mestkelders Van Haga Pagina 1 van 1 Programma DG Groningen en Ondergrond Directie Schadeherstel en Gaswinning Groningen Auteur Datum 10 november 2023 Kenmerk PDGGO -DSGG / 40799189 Kopie aan LNV IMG Bijlage(n) 1: Uitstelbrief 2: Antwoorden…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Sylvana Simons over het rapport van Inspectie JenV m.b.t het politieoptreden in aanloop naar de demonstratie van KOZP in Staphorst

dinsdag 28 november 2023

… > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Datum 28 november 2023 Onderwerp Uitstelbericht Kamervragen over het rapport van Inspectie JenV m.b.t het politieoptreden in aanloop naar de demonstratie van KOZP in…


Toezegging beeld exitgesprekken

dinsdag 28 november 2023

…Tijdens het commissiedebat ‘Functioneren Rijksdienst’ op 8 juni 2023 is toegezegd op te halen wat het algemene beeld is uit de exitgesprekken die worden gevoerd bij de ministeries, specifiek ten aanzien van de vertrekredenen. In deze brief informeer ik uw Kamer hierover. Exitgesprekken behoren tot de…


Beslisnota inzake Toezegging beeld exitgesprekken

dinsdag 28 november 2023

……


Antwoord op vragen het lid Jasper van Dijk overintegriteitsproblemen bij de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

dinsdag 28 november 2023

… Retouradres Postbus 20701 2500 ES Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag Datum 28 november 2023 Betreft Beantwoording schriftelijke vragen van het lid Van Dijk (SP) over integriteitsproblemen bij de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie…


Beslisnota bij Antwoord op vragen het lid Jasper van Dijk overintegriteitsproblemen bij de Defensie Bewaking en Beveiligingsorganisatie (DBBO)

dinsdag 28 november 2023

…- - - - PDGB CDS, COID, DJZ, HDFC, DCo…


Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024; Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van OCW over (deels) openstaande toezeggingen op het gebied van cultuur en media

dinsdag 28 november 2023

…1 Eerste Kamer der Staten-Generaal I Vergaderjaar 2023-2024 36 410 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 B VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 28 november 2023 De Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten