Documenten feed

Feed

Wet open overheid

donderdag 15 februari 2024

… Dan de vraag ook van mevrouw Palmen over het rapport van IMI-OSF en de UvA dat inderdaad onlangs is uitgekomen. Dat laat zien dat er een heleboel extra…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (36410-XIV) 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 31 januari 2024

…betrouwbaar kan onderscheiden. Uit het onderzoek van het Mesdagfonds en de UvA wordt bovendien duidelijk dat van de ammoniak 10% binnen 500 meter van de…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Tweede Kamer, 36e vergadering

woensdag 31 januari 2024

…betrouwbaar kan onderscheiden. Uit het onderzoek van het Mesdagfonds en de UvA wordt bovendien duidelijk dat van de ammoniak 10% binnen 500 meter van de…


Convocatie rondetafelgesprek Informatiegestuurd Optreden 20 maart

dinsdag 30 januari 2024

…Wetenschappelijk perspectief ŁBrigade-generaal prof. Paul Ducheine, NLDA en UvA ŁProf. Roy Lindelauf, NLDA en Tilburg University ŁProf. Dr. Galina Cornelisse…


Antwoord op vragen van het lid Hertzberger over het toepassen van een rekenkundige ondergrens in AERIUS Calculator

dinsdag 30 januari 2024

…Hierbij worden (model)wetenschappers van diverse kennisinstituten (TNO, WUR, UvA, UU, KNMI en RIVM), inclusief institu­ten/we­ten­schap­pers uit omringende…


Toekomstverkenning sector Forensische Zorg

vrijdag 26 januari 2024

…Ferier (2021), Lesse n voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak, Amsterdam: UvA en Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties" 71 Bijlage 5:…


Benoeming lid van de Raad voor Cultuur

vrijdag 26 januari 2024

…(CRISP). Dit was een samenwerking tussen de drie Technische Universiteiten, de UvA en de VU en bedrijven en instellingen uit de creatieve industrie, gericht…


Dertigledendebat over het bericht dat het Team Openbare Orde Inlichtingen van de politie onwettig informatie over onschuldige burgers verzamelt (ongecorrigeerd)

woensdag 24 januari 2024

…deze woorden zijn afkomstig van hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de UvA. Ook tal van andere rechtsgeleerden bevestigen dat deze praktijken volstrekt…


Tweede Kamer, 33e vergadering

woensdag 24 januari 2024

…deze woorden zijn afkomstig van hoogleraar strafrecht Sven Brinkhoff van de UvA. Ook tal van andere rechtsgeleerden bevestigen dat deze praktijken volstrekt…


Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

maandag 22 januari 2024

…108 | mei 2018 Bijlage 2 Begeleidingscommissie Prof. dr. R.C.P. Haentjens (UvA, voorzitter) dr. F.W. Beijaard (WODC) mr. T.M. Bosch (OM) mr. F.J.E. Krips…


Dialogic ''Het belang van digitale infrastructuur voor de Nederlandse digitale knooppuntrol 15-12-2023''

maandag 22 januari 2024

…instrumenten, Subatomaire fysica Nederland CERN, NIKHEF (UT, RUG, RU, UU, VU, UvA), NWO - I, High Tech XL, Brightlands, ASML, VDL/ETG, Capable, van Halteren … Nederland NIOK - VIRAN, Albemarle, Avantium, Sabic, Cabot Norit, Nouryon, Shell, UvA, BASF, Exxon Mobil, TU/e, TUD, UU, RUG, UT 14 C; D Energieopslag Energieopslag…


De Nationale Technologiestrategie. Bouwstenen voor strategisch technologiebeleid

vrijdag 19 januari 2024

…halfgeleider-spin qubits is QuTech wereldwijd leidend. Hiernaast doen o.a. de TU/e, UvA, UT, SURF en TNO in Nederland onderzoek naar verschillende componenten voor … consortium wordt gecoördineerd door de UvA. Nederland is een sterke speler in de volgende niches: cold atoms (UvA, VU, TU/e), NV centres (QuTech, TNO, TUDel…


Begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (36 410-VIII) 1e termijn Kamer (ongecorrigeerd)

dinsdag 16 januari 2024

…verliep iets minder voorspoedig. Ook mijn studie Media en Cultuur aan de UvA duurde iets langer dan gepland. Mijn focus was niet altijd even scherp, vooral…


Tweede Kamer, 29e vergadering

dinsdag 16 januari 2024

…verliep iets minder voorspoedig. Ook mijn studie Media en Cultuur aan de UvA duurde iets langer dan gepland. Mijn focus was niet altijd even scherp, vooral…


Jaarplan 2024 Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie gewasbescherming 2030

dinsdag 16 januari 2024

…onderzoeken. Hiervoor hebben we samengewerkt met experts van de UvA , WUR en RIVM . De experts van de UvA e n WUR hebben veel kennis op het gebied van het b evorde … ondernemer en baten bij de maatschappij. Naar aanleiding van de gesprekken met de UvA, WUR en RIVM heeft de werkgroep kritisch naar hun nog lopende acties gekeken…


Uitvoering motie rekenkundige ondergrens

maandag 15 januari 2024

…georganiseerd met toonaangevende wetenschappers uit het veld (van TNO, WUR, UvA, UU, KNMI en RIVM). Uit dit gesprek is gebleken dat er nu nog geen toereikende…


Geactualiseerde Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren voor 2024

vrijdag 22 december 2023

…wordt onder meer gerealiseerd door uitkomsten van het DIGCOM-onderzoek van de UvA te combineren met het twee jaarlijkse onderzoek ‚ICT-gebruik van huishoudens…


Rapport 'Investeren in de basis' van de adviescommissiestarters- en stimuleringsbeurzen

vrijdag 22 december 2023

… De andere leden zijn: Ł prof. dr. T. (Thijs) Bol; hoogleraar sociologie UvA; Ł prof. dr. R.E. (Remco) Breuker; hoogleraar Koreastudies UL; Ł mr. M. (Mariska) … BirkUD, Board YA Eindhoven Eindhoven University of Technology Bod Hoogleraar UvA Bovy Senior beleidsadviseur Academic affairs Radboud Universiteit/Radboudumc…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2024 (Kamerstuk 36410-VIII)

donderdag 21 december 2023

…Eindhoven, RUG, Radboud, Erasmus Sustainability Hub, VU, Open Universiteit, UvA, Maastricht university, WUR, TU Delft en Universiteit Leiden. • Voor de hogescholen … uw reactie op de positieve evaluatie van het Universiteit van Amsterdam (UvA)-experiment om een quotum in te stellen voor buitenlandse studenten bij de…


Naleving op de wet op ondernemingsraden

donderdag 21 december 2023

…JOOST WITTEMAN, MARILOU VLAANDEREN, MARIEKE MEIJ (MEDIAD), EVERT VERHULP (UVA) IN OPDRACHT VAN HET MINISTERIE VAN SZW AMSTERDAM , SEPTEMBER 2023 NALEVINGSONDERZOEK…


Eindrapport Onderzoek Zelfcensuur HO en Wetenschap

donderdag 21 december 2023

…aan - de - uva - waar - eindigt - debat - en - begint - belediging - 2 - a4158028 ; parool.nl/amsterdam/academische - vrijheid - op - de - uva - kun - je…


KNAW-advies ‘Waarde van Wetenschap’

donderdag 21 december 2023

…gooien is makkelijker.TM Nuttige kennisHoogleraar Slavische literatuur aan de UvA Ellen Rutten publiceerde in het Nederlands, Russisch, Duits en Engels over…


Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

donderdag 21 december 2023

…• Volt 71 minuten; • JA21 65 minuten. Ik deel mee dat het debat over het UvA-rapport over stikstofdepositie rond melkveebedrijven is komen te vervallen…


Tweede Kamer, 28e vergadering

donderdag 21 december 2023

…minuten; Volt 71 minuten; JA21 65 minuten. Ik deel mee dat het debat over het UvA-rapport over stikstofdepositie rond melkveebedrijven is komen te vervallen…


Voortgang preventieaanpak leefstijl met focus op overgewicht en voeding

donderdag 21 december 2023

…om het wetsvoorstel medio 2025 naar uw Kamer te sturen. Daarnaast heeft de UvA onlangs een rapport uitgebracht waarin een voorstel wordt gedaan hoe de voedselomgeving … Vet et al. 13Kamerstukken II, 2022Œ2023, 36 200 XVI, nr. 236 14Onderzoekers UvA en Amsterdam UMC maken voedselomgeving meetbaar Œ Universiteit van AmsterdamTweede…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten