Documenten feed

Feed

De hervorming van de NPO

woensdag 10 juli 2024

…verzoek van de Kamer om de erkenningsperiode van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep (NPO) met één jaar te verlengen, zodat de nieuwe erkenningsperiode … van mening dat een gedegen hervorming vraagt om de inrichting van de publieke omroep in brede zin te bekijken, dus ook de interne governance en de rol van…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Debat over de regeringsverklaring 1e TK (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…we voor hebben getekend. We hadden veel meer willen bezuinigen op de publieke omroep. We krijgen te maken met financiële tegenvallers. Het hoort er allemaal … de wereld in geslingerd, waarbij toenmalig Kamerlid Bosma zelfs de publieke omroep ervan betichtte onderdeel te zijn van een complot om de Nederlandse…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Regeringsverklaring (ongecorrigeerd)

woensdag 3 juli 2024

…we voor hebben getekend. We hadden veel meer willen bezuinigen op de publieke omroep. We krijgen te maken met financiële tegenvallers. Het hoort er allemaal … de wereld in geslingerd, waarbij toenmalig Kamerlid Bosma zelfs de publieke omroep ervan betichtte onderdeel te zijn van een complot om de Nederlandse…


Tweede Kamer, 91e vergadering

woensdag 3 juli 2024

…we voor hebben getekend. We hadden veel meer willen bezuinigen op de publieke omroep. We krijgen te maken met financiële tegenvallers. Het hoort er allemaal … de wereld in geslingerd, waarbij toenmalig Kamerlid Bosma zelfs de publieke omroep ervan betichtte onderdeel te zijn van een complot om de Nederlandse…


OCW WAU Voortgangsrapportage 2022-2024

vrijdag 28 juni 2024

…Koninklijke Bibliotheek Commissariaat voor de Media ̨ ̨. Stichting Regionale Publieke Omroep ̨ˇ. Stimuleringsfonds voor de Journalistiek ̨ ̇. Bureau Architectenregister … Koninklijke Bibliotheek Commissariaat voor de MediaStichting Regionale Publieke Omroep Stimuleringsfonds voor de JournalistiekBureau ArchitectenregisterFonds…


Achtergronddocument bij De gebroken belofte van de rechtsstaat. Tien verbetervoorstellen met oog voor de burger

vrijdag 28 juni 2024

…bruikbare oplossingen centraal staat. Ook wordt de berichtgeving van de publieke omroep eenzijdig genoemd ( anoniem ) en gesuggereerd dat politici de media…


Eindrapportage Internationale Verkenning Topsport en Media

vrijdag 28 juni 2024

…........................ ...................... 47 6.3 Casestudie: publieke omroep stimuleert gendergelijkheid in sport ...................... 48 6.4 Reflectie … vrouwensporten kunnen ook beïnvloed worden door de overheid. De Zweedse publieke omroep SVT heeft doelgericht beleid gevoerd om de zichtbaarheid van vrouwensporten…


Cao-afspraken 2024

donderdag 27 juni 2024

…Omroeppersoneel. Er is een bepaling opgenomen in de ‚Fair Practice CodeTM voor de Publieke Omroep. Deze bepaling maakt geen deel uit van de cao voor het Omroeppersoneel…


Debat over de Europese top van 27 en 28 juni 2024 (ongecorrigeerd)

dinsdag 25 juni 2024

…rechtsstaat gesproken: in Slowakije is dit weekend een wet aangenomen die de publieke omroep ontmantelt. Daarmee komt de persvrijheid verder onder druk te staan … maar ik schrok toen ik bij de Polen kwam en daar op bezoek ging bij de publieke omroep. Want weet u welke vlag daar hing? Niet de Europese vlag, maar de NAVO-vlag…


Antwoord op vragen van de leden Koekkoek, Ouwehand, Teunissen en Tseggai over het bericht ' Yesilgöz haalt uit naar Tim Hofman na X-bericht over ME'

dinsdag 25 juni 2024

…berichtgeving daarover op de overheidswebsite Persvrijheid bewaken Media en publieke omroep Rijksoverheid.nl?[2] Zo niet, waarom niet? Vraag 3 Bent u zich ervan … com/dilanyesilgoz/status/1598648288126935042?s=46; Persvrijheid bewaken Media en publieke omroep Rijksoverheid.nl. [3] https://x.com/debroervanroos/status/1790106618320818573…


Tweede Kamer, 88e vergadering

dinsdag 25 juni 2024

…rechtsstaat gesproken: in Slowakije is dit weekend een wet aangenomen die de publieke omroep ontmantelt. Daarmee komt de persvrijheid verder onder druk te staan … maar ik schrok toen ik bij de Polen kwam en daar op bezoek ging bij de publieke omroep. Want weet u welke vlag daar hing? Niet de Europese vlag, maar de NAVO-vlag…


Europese Raad; Motie; Motie van het lid Dassen c.s. over de minister-president zijn zorgen laten overbrengen aan zijn Slowaakse collega over de ontwikkelingen in Slowakije

dinsdag 25 juni 2024

…dat Slowakije recent een wet heeft aangenomen die de onafhankelijke publieke omroep in het land afschaft; overwegende dat dit de rechtsstaat in Slowakije…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Buitenlandse Zaken

vrijdag 21 juni 2024

…de komst van deze aspirant-omroep letterlijk ongehoord waren bij de publieke omroep. In mijn beoogde nieuwe rol als minister ben ik er voor alle Nederlanders … nog steeds zijn wij de laagst betaalde omroepbestuurders binnen de publieke omroep. Dank u wel. Mevrouw Tuinissen, met uw volgende vraag. Voorzitter…


Hoorzitting met de beoogde bewindspersonen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

donderdag 20 juni 2024

…ingeslagen naar de hervorming en het toekomstbestendig maken van de publieke omroep. Ik ben heel erg benieuwd of deze beoogd minister kan reflecteren op … terecht het woord pluriformiteit. Ik sta voor de pluriformiteit van de publieke omroep. Die is belangrijk. Daarmee is het een afspiegeling van onze samenleving…


Stand van zaken moties en toezeggingen inzake de investeringsverplichting voor grote streamers

donderdag 20 juni 2024

…streamers met de budgetten van de publieke omroep, mee te nemen bij de reactie op het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep (adviescollege-Van Geel).16 … worden meegenomen in de uitwerking van de stelseldiscussie over de publieke omroep. Evaluatieplan Zoals toegezegd aan het Kamerlid Nicolaï17 zullen partijen…


Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product; Brief van de staatssecretaris van OCW over de stand van zaken met betrekking tot moties en toezeggingen bij investeringsverplichting voor grote streamers

donderdag 20 juni 2024

…streamers met de budgetten van de publieke omroep, mee te nemen bij de reactie op het rapport van het Adviescollege Publieke Omroep (adviescollege-Van Geel). 16 … worden meegenomen in de uitwerking van de stelseldiscussie over de publieke omroep. Evaluatieplan Zoals toegezegd aan het Kamerlid Nicolaï 17 zullen partijen…


Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Media van 11 april 2024, over aanpassingen landelijk publiek omroepstelsel

woensdag 19 juni 2024

…toegezegd te komen met bouwstenen om het omroepbestel van de landelijke publieke omroep aan te passen. Ook ga ik in deze brief in op de aangenomen motie om … verkenning en analyse van het rapport van de Commissie Van Geel over de publieke omroep gestuurd.2 Tijdens het debat op 11 april hebben uw Kamer en ik een goede…


beslisnota bij Kamerbrief Toezegging gedaan tijdens het commissiedebat Media van 11 april 2024, over aanpassingen landelijk publiek omroepstelsel

woensdag 19 juni 2024

…gedaan om te komen met bouwstenen hoe het bestel van de landelijke publieke omroep aangepast zou kunnen worden. Ook is na dit Commissiedebat Media een … een motie aangenomen om de huidige erkenningsperiode van de publieke omroep met één jaar te verlengen. Met deze brief komt u terug op deze toezegging en…


Antwoord op vragen van het lid Stoffer over de berichtgeving van de NOS inzake Israël en Gaza

woensdag 19 juni 2024

…Israël en Gaza?[1] Ja. 2. Wat zou u ervan vinden als de landelijke publieke omroep, ondanks de aanwezigheid van een uitgebreide redactie, stelselmatig … de Gazaoorlog. Nederland verdient een goede berichtgeving van haar publieke omroep.", https://likoed.nl/2024/05/zwartboek-onevenwichtige-berichtgeving…


Evaluatierapport Wet gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

maandag 17 juni 2024

…met een andere afspraak. 3.3.2. Standpunt van de sector De regionale publieke omroep voor Zuid-Holland-Zuid (Rijnmond, 31 juli 2019) rapporteert dat fi[…


Verslag van een schriftelijk overleg over Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 25268-222)

donderdag 13 juni 2024

…van de Commissie Van Geel over de stelselherziening van de landelijke publieke omroep? Deze leden schrikken van de constatering dat het bedrag voor inhuur … verantwoordelijk is voor het toezicht op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Afgelopen jaren zijn er binnen de mediasector verschillende gevallen…


Zelfstandige bestuursorganen; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Zbo-evaluatie Commissariaat voor de Media (Kamerstuk 25268-222)

donderdag 13 juni 2024

…van de Commissie Van Geel over de stelselherziening van de landelijke publieke omroep? Deze leden schrikken van de constatering dat het bedrag voor inhuur … verantwoordelijk is voor het toezicht op de Gedragscode Integriteit Publieke Omroep. Afgelopen jaren zijn er binnen de mediasector verschillende gevallen…


Ambtelijke analyses hoofdlijnenakkoord Deel 1

vrijdag 7 juni 2024

…van de maximumsnelheid naar 130 km per uur en de bezuinigingen op de publieke omroep. Reacties Politiek SGP en JA21 reageren (gematigd) positief De andere … levert vooral meer en arbeidsintensief extra werk op. De Nederlandse Publieke Omroep (NPO) wordt hervormd zodat de journalistiek inclusief het veelzijdig…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Kamerstuk 36560-VIII-1)

dinsdag 4 juni 2024

…kosten waarvoor binnen de reguliere (sport)begroting van de landelijke publieke omroep geen ruimte is om deze kosten op te vangen. De NPO en de NOS doen aan…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden over de Slotwet Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2023 (Kamerstuk 36560-VIII)

dinsdag 4 juni 2024

…wordt onder andere bepaald door het zogenoemde kijktijdaandeel van de publieke omroep. De hogere realisatie dan verwacht was in dit geval een gevolg van een…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten