Documenten feed

Feed

Online veiligheid en cybersecurity

donderdag 11 april 2024

…mensen zitten hopelijk al klaar voor dit debat over online veiligheid en cybersecurity. Welkom aan alle collega's, maar in het bijzonder natuurlijk aan de … verkiezingen. Maar we gaan het doen. Voorzitter, nu veiligheid en cybersecurity. De VVD zet zich in voor een vrij veilig en welvarend Nederland in de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

36528 Verslag inzake Raming der voor de Tweede Kamer in 2025 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten

donderdag 11 april 2024

…beïnvloeding te voorkomen. Zij vragen naar de stand van zaken van de cybersecurity van de Kamerorganisatie. Zij zien dat onder meer bij het Europees Parlement…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Daily News 11 / 04 / 2024

donderdag 11 april 2024

…by EU-funded projects, the recent report from the European Agency for Cybersecurity (ENISA), and discussions on post-quantum cryptography at international…


Besluitenlijst procedurevergadering Digitale Zaken d.d. 10 april 2024

woensdag 10 april 2024

…J&V 3 7. Agendapunt: Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity Zaak: Brief regering - minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A … afspraken cybersecurity - 26643-1148 Besluit: Besluit: Niet controversieel verklaren. Agenderen voor het commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity d.d…


Voorlopige beoordeling RRF betaalverzoek Malta

woensdag 10 april 2024

…product lifecycle management, life cycle analysis, Internet of Things, cybersecurity and data protection, cyber - physical systems, augmented reality, artificial…


Procedurevergadering commissie voor Digitale Zaken

woensdag 10 april 2024

…Dan agenda punt 7, de beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cyber security, ook weer de vraag controversieel of niet controversieel. Niet controversieel … behandel voorstel agenderen voor het commissiedebat online veiligheid en cyber security dat nu gepland staat morgen. Dat brengt ons bij agenda punt acht de…


Lijst van ingekomen stukken

woensdag 10 april 2024

…Rondgezonden en gepubliceerd. Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity - 26643-1148 minister van Economische Zaken en Klimaat, M.A.M. Adriaansens…


Beleidsreactie op Staat van de Luchtvaart 2023

dinsdag 9 april 2024

…op Schiphol. Ten aanzien van cybersecurity onderkent het ministerie net als de ILT het groeiende belang van cybersecurity voor de luchtvaartsector. Daarom … sectoren, met als doel het vergroten van kennis en bewustwording omtrent cybersecurity. Hierbij worden trainingen en ondersteuning aangeboden en wordt actief…


Staat van de Luchtvaart 2023

dinsdag 9 april 2024

… maar kans op uitstel van maatregelen blij ̃ bestaan 187 Belang van cybersecurity blij ̃ toenemen en vraagt inspanning 208 Passagiers niet altijd gevraagd … cyberbeveiliging en toezicht ILT op AEDTMs Vanwege het belang van een goede cybersecurity voor vitale processen binnen Europa en Nederland, is in de afgelopen…


Benchmark ICT functies

dinsdag 9 april 2024

…ing Schaal 8 2e Lijn Technical Support Schaal 9 Security Cybersecurity (extern) Cybersecurity Management Schaal 12 Security Management (intern) Security … Gebruikersondersteuning -Technical Support 0,3% Informatiebeveiliging 1,7% Cybersecurity Management 1,7% Security Management 1,6% Informatieanalyse 0,4% Business…


Verslag van een schriftelijk over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024 (Kamerstuk 21501-33-1062) en het verslag Formele Telecomraad 5 december 2024 (Kamerstuk 21501-33-1055)

dinsdag 9 april 2024

…quantumtechnologie, fotonica, AI, cloud, netwerktechnologie waaronder 6G, cybersecurity, open source software en kantoorsoftware. Als tiende prioriteit is toegang … heeft, zijn bijvoorbeeld halfgeleiders, fotonica, quantum computing en cybersecurity (cryptografie). In de agenda zijn ook technologieën opgenomen waar andere…


Speech by Executive Vice President Vestager on technology and politics at the Institute for Advanced Study

dinsdag 9 april 2024

…technologies. These can include environmental footprint, labour rights, cybersecurity and data security. Criteria that are objective and country agnostic.…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet)

maandag 8 april 2024

…toezicht en uitvoering door hetzelfde agentschap onder de netcode voor cybersecurity. Is bijvoorbeeld dat agentschap daar de goede voor of moeten we daar…


Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

maandag 8 april 2024

…Hierbij stuur ik uw Kamer het rapport “Onderzoek contractuele afspraken cybersecurity” dat ik heb laten uitvoeren door PricewaterhouseCoopers (hierna: PwC) … leveranciers beter in staat te stellen heldere contractuele afspraken over cybersecurity te maken, alsmede de wijze waarop ik hier invulling aan zal geven. Aanleiding…


Onderzoek contractuele afspraken cybersecurity; Eindrapport

maandag 8 april 2024

…in enkele van de belangrijkste risico's, trend sen problemen rondom cybersecurity vereisten in B2B contracten en gaf een redelijk e basis om de belangrijkste … Nederlandis gebleken dat er relatiefweinig uitspraken zijn in het kader van cybersecurity en contractueleaansprakelijkheid tussen leveranciers en afnemers van…


Beslisnota bij Kamerbrief Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

maandag 8 april 2024

…bedrijven te ondersteunen in het maken van contractuele afspraken over cybersecurity. Er valt nog winst te behalen in het verder onder de aandacht bren gen … Resilience Act (cybersecurityeisen voor alle hard - en software), de Cyber Security Act (certificering van ICT -producten, diensten en proces sen ) en de…


Artikel IV Staff Report

maandag 8 april 2024

…outflows. The authorities should remain vigilant and perform coordinated cyber security tests regularly, especially on strategic infrastructures, as it is done…


KPMG Kader Digitale Hulpmiddelen Stembureaus

maandag 8 april 2024

…veiligheidsnormen en -richtlijnen. -Ontwikkelingen met betrekking tot cybersecurity en relevante wet -enregelgeving moeten continu gemonitord worden. -B … Stembureaulid 7.09-09-2023 | 15:30 -16:30 Kiesraad 8.15-08-2023 | 15:00 -16:00 Cybersecurity expert 27Document Classification: KPMG Confidential © 2023 KPMG Advisory…


Regels over energiemarkten en energiesystemen (Energiewet) - gebruikers (ongecorrigeerd)

maandag 8 april 2024

…toezicht en uitvoering door hetzelfde agentschap onder de netcode voor cybersecurity. Is het agentschap daar bijvoorbeeld het goede voor of moeten we daar…


Agenda procedurevergadering commissie Digitale Zaken d.d. 10 april 2024

vrijdag 5 april 2024

…do 11-04-2024 13.00 - 17.00 uur Commissiedebat Online veiligheid en cybersecurity. wo 17-04-2024 10.00 - 14.00 uur Commissiedebat Inzet algoritmes en data-…


Daily News 05 / 04 / 2024

vrijdag 5 april 2024

…example, the National Electoral Commission and the National Centre for Cybersecurity. Later in the day, the Vice-President will travel to Portalegre, where…


Joint EU-US-Armenia High Level Meeting in Support of Armenia's resilience

vrijdag 5 april 2024

…U.S. investment, streamline technology trade opportunities, increase cybersecurity cooperation, and expand technology infrastructure. The United States…


Menukaart ambtelijke contacten ministerie JenV

dinsdag 2 april 2024

…alsmede uitvoeringsproblematiek na intrekking van het Nederlanderschap. • Cybersecurity De veiligheid van digitale processen is en blijft essentieel in onze…


EU-wetgevingsonderhandelingen EZK; Kwartaalrapportage, oktober - december 2023

dinsdag 2 april 2024

…gepubliceerd. Cyber Resilience Act COM(20222)454 Horizontale wetgeving voor cybersecurity voorwaarden voor alle producten met digitale elementen waar fabrikanten … Wijziging Verordening Europees kader voor cyberbeveiligingscertificering (Cyber Security Act) COM(2023)208 Met het voorstel wordt het toepassingsgebied van het…


Daily News 02 / 04 / 2024

dinsdag 2 april 2024

…Tel.: +32 2 291 31 73) Vice-President Schinas in Andalusia to discuss cybersecurity and exchange with the Erasmus Generation Tomorrow, Vice-President for … of Life, Margaritis Schinas, will be in Malaga to visit the Andalusia Cybersecurity Centre and the Google's Safety Engineering Centre. The purpose of this…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten