Documenten feed

Feed

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2023 - 29924-261 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het commissiedebat … mei 2024 Voortgang Programma Weerbaar Bestuur en Zicht op Ondermijning - 28844- 273 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Agenderen voor het…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) 2023 - 29924-261 Voorstel: Ter bespreking: de commissie dient een besluit te nemen over het … mei 2024 Voortgang Programma Weerbaar Bestuur en Zicht op Ondermijning - 28844- 273 Voorstel: Ter bespreking: de commissie dient een besluit te nemen over…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

woensdag 15 mei 2024

…beslechting van huurgeschillen. In het Burgerl•k Wetboek (art. 7:249 t/m 7:261) is vastgelegd dat huurders en verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie … van een sanctie aan het niet opvolgen van het advies.Kamerstuk II 2021/22, 28844, nr. 241 In behandeling. De Tweede Kamer wordt in voorjaar 2024 ge‹nformeerd…


Drugsgerelateerde corruptie op Schiphol en in de Rotterdamse haven

maandag 18 maart 2024

…van corruptie tot dezelfde conclusies komen. 55 Kamerstukken II 2020/21, 28844 nr. 222. 56 Openbaar Ministerie (z.d.). 57 Port of Rotterdam (2021, 1). 58s … zo nodig met harde hand (pesten, intimidatie en geweld) gehandhaafd wordt. 261 Uit de resultaten van deze expertmeetings blijkt dat een derg elijke wegkijkcultuur…


EU en de rechtsstaat; Brief van de minister van BuZa inzake Nederlandse inzending voor de toetsingscyclus voor de rechtsstaat 2024

maandag 15 januari 2024

…barring certain exemptions. The publication 9 Kamerstukken II, 2022/23, 28844, nr. 261. 9 must include at least the subject and an explanation of the appointment … nl/documenten/c016d765-eb5a-4a74-9295-6a87869029a0/file 11 Kamerstukken II 2022/23, 28844, nr. 266. 12 Kamerstukken II 2022/23, 36101, nrs. 15 and 16. 13 Kamerstukken…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…•ke organisatie tegen onderm•nende invloeden (Kamerstukken II 2022/2023, 28844, nr. 252 . Netwerkpartners ontvangen subsidies voor trainingen en bewustwordings⁄sessies … zorgplicht om de bestuurl•ke integriteit te bevorderen (Kamerstukken II 2022/23, 28844, nr. 254 ).In 2024 zal worden ge–valueerd of de openbare agenda−s van bewinds⁄…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…•ke organisatie tegen onderm•nende invloeden (Kamerstukken II 2022/2023, 28844, nr. 252 . Netwerkpartners ontvangen subsidies voor trainingen en bewustwordings⁄sessies … zorgplicht om de bestuurl•ke integriteit te bevorderen (Kamerstukken II 2022/23, 28844, nr. 254 ).In 2024 zal worden ge–valueerd of de openbare agenda−s van bewinds⁄…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 september 2023

vrijdag 15 september 2023

…agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting - 28844-269 Besluit: Agenderen voor een ongepland commissiedebat Integriteit openbaar … Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019 (tweede deelbesluit) - 33118-261 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Voor kennisgeving aangenomen…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 14 september 2023 (i.v.m. wijziging behandelvoorstel van agendapunten 15, 27 en 39 naar 'ter bespreking', en toevoeging agendapunt 49)

donderdag 14 september 2023

…agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting - 28844-269 Voorstel: Agenderen voor een ongepland commissiedebat Integriteit openbaar … Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019 (tweede deelbesluit) - 33118-261 Voorstel: Ter bespreking. Noot: Indien de commissie besluit deze brief niet…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 september 2023

donderdag 14 september 2023

…agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting - 28844-269 Besluit: Agenderen voor een ongepland commissiedebat Integriteit openbaar … Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019 (tweede deelbesluit) - 33118-261 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Voor kennisgeving aangenomen…


Tweede Kamer, 109e vergadering

donderdag 14 september 2023

…32852-240; 36200-IV-68; 32761-273; 31293-675; 31293-678; 21501-02-2656; 28844-259; 36259-11; 29385-133; 36259-20; 31777-44; 36350-31; 35561-29; 36350-32; … 35286-4; 33576-354; 33576-353; 26407-148; 29684-250; 33576-355; 35334-260; 35334-261; 30252-126; 29383-406; 35334-257; 34682-174; 33576-352; 34284-17; 33576-351;…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 14 september 2023 (i.v.m. wijziging behandelvoorstel van agendapunten 15, 27 en 39 naar 'ter bespreking', en toevoeging agendapunt 49)

maandag 11 september 2023

…agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting - 28844-269 Voorstel: Agenderen voor een ongepland commissiedebat Integriteit openbaar … Omgevingswet, over de periode 2017 tot en met 2019 (tweede deelbesluit) - 33118-261 Voorstel: Ter bespreking. Noot: Indien de commissie besluit deze brief niet…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 5 september 2023

…Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 - 21501-04-261 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher … dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden (Kamerstuk 28844-206) - 28844-268 minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 05…


Lijst van ingekomen stukken

dinsdag 5 september 2023

…Buitenlandse Zaken Ontwikkelingssamenwerking op 4-5 september 2023 - 21501-04-261 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, E.N.A.J. Schreinemacher … dat het Huis voor Klokkenluiders afgeluisterd kan worden (Kamerstuk 28844-206) - 28844-268 minister van Justitie en Veiligheid, D. Yesilgöz-Zegerius - 05…


Verbetering openbare agenda's bewindspersonen en lobbyparagrafen in memories van toelichting

vrijdag 7 juli 2023

…transparantie in contacten 1Kamerstuk 28 844, nr. 266. 2Kamerstuk 28 844, nr. 261. kst-28844-269ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022Œ2023 … beleids- en besluitvorming van de EU te waarborgen.»13Kamerstuk 28 844, nr. 261. 14Zoek op de naam van de organisatie met behulp van de zoekmachine op rijksoverheid…


Tweede Kamer, 86e vergadering

dinsdag 30 mei 2023

…de motie op stuk nr. 259 (28844) willen aanhouden. De voorzitter : Op verzoek van mevrouw Leijten stel ik voor haar motie (28844, nr. 259) aan te houden … van een parlementair onderzoek naar de banden met Dröge & van Drimmelen (28844, nr. 255); de motie-Dassen c.s. over het wettelijk vastleggen van de verplichting…


Tweede Kamer, 84e vergadering

woensdag 24 mei 2023

…Deze motie is voorgesteld door het lid Martin Bosma. Zij krijgt nr. 255 (28844). De heer Martin Bosma (PVV): Voorzitter. Verder stonden er nog een aantal … voorgesteld door de leden Dassen, Omtzigt en Van Baarle. Zij krijgt nr. 256 (28844). De heer Dassen (Volt): Dan de tweede motie. De Kamer, gehoord de beraadslaging…


Motie van de leden Van Baarle en Dassen over het aanscherpen van de Uitvoeringsrichtlijn transparantie agenda's bewindslieden

woensdag 24 mei 2023

…2Vergaderjaar 2022Œ2023 28 844Integriteitsbeleid openbaar bestuur en politie Nr. 261 MOTIE VAN DE LEDEN VAN BAARLE EN DASSEN Voorgesteld 24 mei 2023 De Kamer, … dag. Van Baarle Dassen kst-28844-261ISSN 0921 - 7371TMs-Gravenhage 2023 Tweede Kamer, vergaderjaar 2022Œ2023, 28 844, nr. 261


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

woensdag 17 mei 2023

…bewindspersonen naar de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, 28844, nr. 251 ). Het wetsvoorstel Gewezen bewindspersonen, waarin een tweejarig … beslechting van huurgeschillen. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:249 t/m 7:261) is vastgelegd dat huurders en verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2022

woensdag 17 mei 2023

…bewindspersonen naar de Tweede Kamer verzonden (Kamerstukken II 2022/23, 28844, nr. 251 ). Het wetsvoorstel Gewezen bewindspersonen, waarin een tweejarig … beslechting van huurgeschillen. In het Burgerlijk Wetboek (art. 7:249 t/m 7:261) is vastgelegd dat huurders en verhuurders een beroep kunnen doen op de Huurcommissie…


Tweede Kamer, 42e vergadering

donderdag 19 januari 2023

…25074-196; 21501-02-2437; 21501-04-245; 35925-XVII-57; 35925-XVII-54; 26234-261; 34952-142; 35925-XVII-10; 35925-XVII-9; 31865-202; 32813-917; 34952-144; … 26642-145; 32163-56; 32163-55; 32802-57; 27923-445; 30420-372; 31288-986; 29338-261; 26643-925; 31409-366; 36200-A-6; 31409-367; 32852-209; 24587-861; 33628-95;…


Tweede Kamer, 36e vergadering

donderdag 15 december 2022

…35925-XIV-162; 26407-143; 27858-576; 27858-579; 35925-XIV-159; 31532-273; 29683-261; 28807-266; 28807-264; 29683-259; 29683-260; 25295-1935; 28807-263; 19637-2947; … 2022Z20371; 35925-X-92; 36124-2; 29754-650; 32761-245; 29754-649; 26643-895; 28844-248; 29911-372; 29279-728; 24587-856; 19637-2960; 35510-92; 35510-93; 35510-86;…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…ambtelijke organisatie tegen ondermijnende invloeden (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236 ). Netwerkpartners ontvangen subsidies voor (gezamenlijke) activiteiten … ondermijnende criminaliteit op gemeente- en wijkniveau (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236 ).Bijdrage aan agentschappen Dienst publiek en CommunicatieDe Minister…


Memorie van toelichting

dinsdag 20 september 2022

…ambtelijke organisatie tegen ondermijnende invloeden (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236 ). Netwerkpartners ontvangen subsidies voor (gezamenlijke) activiteiten … ondermijnende criminaliteit op gemeente- en wijkniveau (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 236 ).Bijdrage aan agentschappen Dienst publiek en CommunicatieDe Minister…


Jaarverslag Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2021

woensdag 18 mei 2022

…100 VII, nr. 1 28844, nr. 231 ). Daarnaast is er een self assessment ingevoerd voor kandidaat-bewindspersonen (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 227 ). … ministerie naar ook aanpalende beleidsterreinen (Kamerstukken II 2021/22, 28844, nr. 231 ).DesinformatieSamen met betrokken maatschappelijke organisaties…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten