Documenten feed

Feed

Tweede Kamer, 43e vergadering

donderdag 15 februari 2024

…De heer Ellian (VVD): De inspectie is duidelijk geweest, net als de parlementaire advocaat, geloof ik, en natuurlijk het adviesorgaan onder het voorzitterschap … dat is ook belangrijk voor journalisten en anderen. Straks, als de parlementaire enquête van start gaat, moeten wij weten, en moeten zij ook weten, waarom…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Tweede Kamer, 41e vergadering

dinsdag 13 februari 2024

…voorstel. De voorzitter : Altijd goed, een bewindspersoon met een beetje parlementaire ervaring. Mevrouw Tielen (VVD): Ook welkom aan de nieuwe minister voor … Van Baarle (DENK): Ja, voorzitter, de laatste. Vorige week bleek uit de enquête die onder het personeel van de rijksoverheid is gehouden dat zeker een op…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Spoorveiligheid

woensdag 7 februari 2024

…dan weet ik niet wat de gevolgen zijn. Misschien komt er wel een parlementaire enquête. Misschien krijgen we hetzelfde gedonder als met de Vira. Dat moeten…


Tweede Kamer, 39e vergadering

woensdag 7 februari 2024

…langer. Daarom heeft de commissie-Justitie en Veiligheid vorig jaar een parlementaire verkenning uitgevoerd. Vanuit de keten zelf werd ons verteld over zeven … de Kamer te rapporteren over de voortgang. De regeringsreactie op de parlementaire verkenning is niet het plan dat de commissie had verwacht. In de reactie…


Constituerende vergadering parlementaire enquêtecommissie Corona

dinsdag 6 februari 2024

…welkom, die traditioneel een belangrijke rol heeft gespeeld in alle parlementaire enquêtes die we tot nu toe gedaan hebben. Een poosje geleden heeft de … de Tweede Kamer al ingestemd met het voorbereiden van een parlementaire enquête. Daartoe is de Tijdelijke Commissie-Corona van start gegaan in de zomer…


Mijnbouw/Groningen

donderdag 25 januari 2024

…de Taskforce Complexe Zaken gestart. Mede naar aanleiding van de parlementaire enquête. En deze dient om complexe particuliere zaken met meervoudige problematiek … voor mij is dat zo klaar als een klontje geworden... ...toen we de parlementaire enquête behandelden... ...ook in de Kamer en ook uitspraken... ...welke…


Tweede Kamer, 33e vergadering

woensdag 24 januari 2024

…regering bereid om deze gegevens te bewaren, in ieder geval totdat de parlementaire enquête over het coronabeleid en het onderzoek naar vaccinatieschade en oversterfte…


Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT)

maandag 22 januari 2024

…inmiddels ook in het plan van aanplak... naar aanleiding van de parlementaire enquête voor het noorden is genoemd. Daarnaast de projecten met die 7,5 … hebben ook... uitgesproken in het nieuwe begin... de reactie op de parlementaire enquête... dat we beide trajecten willen doen. Dus over die doorstart van…


Tweede Kamer, 31e vergadering

donderdag 18 januari 2024

…kijken naar het Zweedse model. Zij bekijken hoe dit door middel van een enquête geïnventariseerd zou kunnen worden en hoe dit onder de aandacht gebracht … presidentieel stelsel heel raar. Want laten we wel wezen: we zagen in onze parlementaire democratie nu al dat met name de leden van GroenLinks-Partij van de Arbeid…


Afscheid van het lid Jansen (FVD)

dinsdag 16 januari 2024

…fractiegenoot, de heer Pepijn van Houwelingen, in verband met de parlementaire enquête Corona-beleid. En de heer Jansen schrijft, ik citeer, Als enige…


Tweede Kamer, 29e vergadering

dinsdag 16 januari 2024

…fractiegenoot de heer Pepijn van Houwelingen, in verband met de parlementaire enquête over het coronabeleid. De heer Jansen schrijft: "Als enige partij … Ouwehand (PvdD): Zo is het! En de Kamer is het hoogste orgaan in onze parlementaire democratische rechtsstaat. De voorzitter : Kijk, dan hoort u het eens…


Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken

donderdag 21 december 2023

…agendapunt zesenzestig een brief aan het presidium inzake de aanbeveling parlementaire enquete commissie uit gaswinning groningen agenda gaat over het voorstel…


Procedurevergadering commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

woensdag 20 december 2023

…voorstellen dat we deze keer of een volgende keer gaan hebben over de parlementaire enquete. Lijkt me goed om heel sterk data data. Af te stemmen met mijn vrouw…


Procedures en brieven commissie voor Justitie en Veiligheid

dinsdag 19 december 2023

…verwerking door samenwerkingsverbanden in verband met het waarborgen van de parlementaire betrokkenheid. Bij de aanwijzing van andere samenwerkingsverbanden is … geschillenregeling en ter verduidelijking van de ontvankelijkheid voor de enquete procedure, aandeelhouders en certificaathouders van burgers, vennootschappen…


Tweede Kamer, 25e vergadering

donderdag 14 december 2023

…nieuwe Voorzitter over de volgende kwaliteiten moet beschikken: gedegen parlementaire ervaring, bij voorkeur ruime bestuurlijke Kamerervaring, inzicht in de … een onafhankelijk Voorzitter, een Voorzitter die dit parlement en de parlementaire democratie vertegenwoordigt? Een andere eis in de profielschets is het…


Tweede Kamer, 24e vergadering

woensdag 13 december 2023

…de grondrechten en de democratische rechtsstaat. Ik denk dat er in de parlementaire geschiedenis van dit land nog nooit een discussie heeft plaatsgevonden … te leren van de coronacrisis moeten we eindelijk starten met de parlementaire enquête, zodat we zien hoe we gehandeld hebben. Dat is ook om van te leren…


Tweede Kamer, 23e vergadering

dinsdag 12 december 2023

…van de Kamer een onderzoeksvoorstel naar de Kamer gestuurd, waarmee de parlementaire enquêtecommissie corona aan de slag kon gaan. Dat is tot nu toe niet … zelfs om een verenigde vergadering uit te schrijven, om via die weg een parlementaire enquêtecommissie in te stellen. Wij hebben dus de hete adem van de Eerste…


Afscheid van de Kamer in oude samenstelling

dinsdag 5 december 2023

…maakte ook duidelijke keuzes. Zo stapt je als een fractie in de parlementaire enquete commissie fraude, beleid en dienstverlening. Je zei veel mensen uit … recht te doen aan mensen die leden onder de aardbeving schade via de parlementaire enquete commissie, maar ook daarbuiten. Tegelijk kom je op voor kwetsbare…


Tweede Kamer, 20e vergadering

dinsdag 5 december 2023

…maakte ook duidelijke keuzes. Zo stapte je als eenvrouwsfractie in de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Je zei: "Veel mensen … recht te doen aan mensen die leden onder de aardbevingsschade. Via de parlementaire enquêtecommissie, maar ook daarbuiten. Tegelijk kwam je op voor kwetsbaren…


Brief van het Presidium over de voortgang van de uitvoering van de parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening

vrijdag 1 december 2023

… Nr..... Parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening Aan de Leden Den Haag, 1 december 2023 Het Presidium stuurt u , op verzoek van … van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening (PEFD), een voortgangsbericht over de stand van zaken van het onderzoek van de enquêtecommissie…


Beter bereikbaar Nederland: forse investeringen in groot onderhoud

maandag 13 november 2023

…april van dit jaar stelde het kabinet in de kabinetsreactie op de parlementaire enquête over de aardgaswinning in Groningen 480 miljoen euro beschikbaar…


Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet en de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs in verband met de invoering van de verplichting om over een werkwijze te beschikken die gericht is op het creëren van gelijke kansen in het proces van werving en selectie en het toezicht daarop (Wet toezicht

maandag 30 oktober 2023

…SCP, Ervaren discriminatie in Nederland II, 2020 7 TNO 2021, Werkgevers Enquete Arbeid 2021. 8 KIS EN TNO, 2022, D E HAALBAARHEID VAN AANPAKKEN OM GELIJKE … van belang. Dit is ook benadrukt in het Eerste Kamer onderzoek van de Parlementaire onderzoekscommissie Gelijk Recht doen in het deelrapport arbeidsmarkt…


Afscheid van het lid Van Wijngaarden (VVD)

donderdag 26 oktober 2023

…over de avondklok tijdens corona de val van kabul en onlangs de parlementaire enquete over aardgaswinning in groningen zijn altijd debatten die altijd … een verbod is ingevoerd op het pedo handboek en ook was je lid van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag. Samen met je collegas van…


Tweede Kamer, 18e vergadering

donderdag 26 oktober 2023

…de avondklok tijdens corona, de val van Kabul en onlangs over de parlementaire enquête over aardgaswinning in Groningen. Dat zijn debatten die je altijd … er een verbod is ingevoerd op het pedohandboek. Ook was je lid van de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag. Samen met je collega's van…


Artikel 100 inzake de bredere veiligheidsinzet in Irak

woensdag 25 oktober 2023

…opmerkingen te maken. Ook zal ik de militairen vertellen vanuit onze traditie parlementaire gewoonte vorming bij artikel honderd debat wel heel goed moet opletten … wat nodig is gegeven. De ontwikkeling van bedreiging en de medisch afval enquête. De eerste vraag vroeg me altijd naar. Maar het is ook altijd heel belangrijk…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten