Documenten feed

Feed

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 31 mei 2024

…met de huurder in gesprek te gaan over het 2 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 4, p. 26 en p. 27. 3 uitkopen van de huurder ter fiontbindingfl … wetenschap dat je als huurder niet iedere paar 4 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 8 en p. 10. 6 jaar moet verhuizenfl of (ii) fidat een huurder…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur); Verslag

vrijdag 31 mei 2024

…individuele verhuurders dit soort maatregelen 2 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 4, p. 26 en p. 27 3 De aan het woord zijnde leden merken op dat … moeten verhuizenfl? 4 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr.12, p. 8 en p. 10. 5 Kamerstukken II 2023-2024, 36496, nr. 4, p. 19 4 / 31 Voor het melden van gebreken…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 23 mei 2024

donderdag 23 mei 2024

…stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 23 mei 2024 te 14.00 uur. 48. Agendapunt: Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek … Agendapunt: Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 23 mei 2024

vrijdag 17 mei 2024

…stellen van feitelijke vragen reeds vastgesteld op 23 mei 2024 te 14.00 uur. 12 48. Agendapunt: Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek … Agendapunt: Reactie op amendementen inzake wetsvoorstel betaalbare huur (Kamerstuk 36496) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties…


Aanvang avondvergadering: STEMMINGEN (over de Wet betaalbare huur (36496)) (ongecorrigeerd)

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Ik proef een zekere … subamendement-Paternotte/Grinwis (stuk nr. 61), het gewijzigde amendement-Flach (stuk nr. 48), het nader gewijzigde amendement-De Hoop c.s. (stuk nr. 54), het gewijzigde…


Debat over antisemitisme

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Ik proef een zekere … subamendement-Paternotte/Grinwis (stuk nr. 61), het gewijzigde amendement-Flach (stuk nr. 48), het nader gewijzigde amendement-De Hoop c.s. (stuk nr. 54), het gewijzigde…


STEMMINGEN (over de amendementen ingediend op de Wet betaalbare huur (36496))

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496). (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter: Dan gaan we nu aan … is aangenomen. In stemming komt het gewijzigde amendement-Flach (stuk nr. 48) tot het invoegen van een onderdeel Ja. De voorzitter: Ik constateer dat de…


Tweede Kamer, 70e vergadering

donderdag 25 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) . (Zie vergadering van 24 april 2024.) De voorzitter : Dan gaan we nu aan … is aangenomen. In stemming komt het gewijzigde amendement-Flach (stuk nr. 48) tot het invoegen van een onderdeel Ja. De voorzitter : Ik constateer dat…


Subamendement van de leden Paternotte en Grinwis 36496-61 over het aan het amendement Flach (stuk nr. 48) toevoegen van een einde aan de nieuwbouwopslag na 20 jaar

woensdag 24 april 2024

…volgende subamendement voor: In het amendement van het lid Flach (stuk nr. 48) wordt in het voorgestelde artikel 10c, eerste lid, voor de punt aan het slot…


Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) (ongecorrigeerd)

woensdag 24 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) De voorzitter: We beginnen met een nieuw onderwerp vandaag. Dit is wel al … nieuwbouwopslag voor twintig jaar. Het tweede is het amendement op stuk nr. 48 van de SGP over het verlengen van de nieuwbouwopslag tot start van de bouw…


Gewijzigd amendement van het lid Flach 36496-48 ter vervanging van de nrs. 26 en 38 over een nieuwbouwopslag tot 2028 met mogelijkheid van verlenging

woensdag 24 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) Nr. 48 Gewijzigd AMENDEMENT VAN HET LID Flach ter vervanging van die gedrukt onder…


Tweede Kamer, 69e vergadering

woensdag 24 april 2024

…huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur) (36496) Termijn inbreng De voorzitter : We beginnen met een nieuw onderwerp vandaag … nieuwbouwopslag voor twintig jaar. Het tweede is het amendement op stuk nr. 48 van de SGP over het verlengen van de nieuwbouwopslag tot start van de bouw…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 7 maart 2024

donderdag 7 maart 2024

…februari 2024 Totstandkoming en opzet van het wetsvoorstel betaalbare huur - 36496-5 Besluit: Niet controversieel verklaren. Besluit: Betrekken bij de verdere … wo 17-04-2024 10.00 - 16.30 Commissiedebat Stikstof, NPLG en natuur (LNV) 48. Agendapunt: Debatten en dertigledendebatten 12, 13 en 14 maart 2024 (week…


Jaarrapportage 2013 uitvoering Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

vrijdag 12 december 2014

…529 26 5% 133.686 31.655 Overig 10 1 10% 151.020 113.062 Buitenlandse Zaken 48 0 0% 111.388 - Defensie 7 0 0% 52.038 - Economische Zaken 92 15 16% 189.059 … 50% 81.047 12.093 Overig 3 0 0% 47.687 Volksgezondheid, Welzijn en Sport 48 23 48% 96.567 85.205 Wtzi - instellingen 45 22 49% 95.916 84.806 Jeugdzorg 3…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten