Documenten feed

Feed

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de deelrapporten onderzoek inkoop persoonlijke beschermingsmiddelen (Kamerstukken 32805/25295-168)

woensdag 27 september 2023

…het vorig schriftelijk overleg over de brief ‘Beleidsreactie op advies van ACOI over afhandeling Woo-verzoeken door VWS’ nog niet binnen zijn. Wanneer kan…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Convocatie technische briefing Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over het plan van aanpak inzake het advies over de openbaarheidsregimes bij en de toegang tot de stukken over de Bijlmerramp die zich in het Nationaal Archief bevinden op 10 oktober 2023

dinsdag 26 september 2023

…openbaar Onderwerp: Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over het plan van aanpak inzake het advies over de openbaarheidsregimes…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…2023 ge‰nformeerd.De minister zegt toe de opvolging van de adviezen van het ACOI, zodra deze gegeven z•n, te inventariseren, de Tweede Kamer hierover te informeren…


Memorie van toelichting

dinsdag 19 september 2023

…de adviezen van de Adviescommissie Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding (RIHH). In 2023 is een … van afkortingen Afkorting Betekenis ABUAlgemene Bond Uitzendondernemingen ACOI Adviescommissie Openbaarheid en InformatiehuishoudingACM Autoriteit Consument…


Werkprogramma 2024 Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding

dinsdag 19 september 2023

…wet. 1.1 Missie Het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) hecht aan een democratie waar aan iedereen a ctief kan deelnemen en waar … van h et college is om aanjager zijn van die openbaarheid. De taken van het ACOI zijn b epaald in de Wet open overheid. Het college bevordert de toepassing…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken d.d. 14 september 2023

vrijdag 15 september 2023

…Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) - 32802-72 Besluit: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Wet open…


Het vernietigende rapport van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo verzoek van Nieuwsuur over de speech over groepsimuniteit van premier Rutte aan het begin van de coronacrisis, waar al bijna 2 jaar eigenlijk geen documenten worden vrijgegeven

woensdag 13 september 2023

…vernietigende rapport van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over een Woo-verzoek van Nieuwsuur over de speech over groepsimuniteit van … vrijgegeven (ingezonden 13 september 2023). Vraag 1 Kunt u een reactie geven op het ACOI-advies van 13 september?1 Vraag 2 Heeft u kennisgenomen van het advies: «Maak…


Herziene agenda procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken op 14 september 2023 (i.v.m. wijziging behandelvoorstel van agendapunten 15, 27 en 39 naar 'ter bespreking', en toevoeging agendapunt 49)

maandag 11 september 2023

…Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) - 32802-72 Voorstel: Agenderen voor het ongeplande commissiedebat Wet open…


Besluit van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 8 september 2023, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in het bijzonder zal zijn belast (Besluit Taakomschrijving Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en

vrijdag 8 september 2023

…open overheid (Woo), Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) en Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie; h. borgen…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) d.d. 6 september 2023

donderdag 7 september 2023

…Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) - 32802-72 Besluit: Niet controversieel verklaren. Volgcommissie(s): DiZa…


Besluitenlijst extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren) - woensdag 6 september 2023

woensdag 6 september 2023

…op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS - 25295-2059…


Planningsoverzicht 2023 en voorziene wetgeving 2024

dinsdag 5 september 2023

…Meerjarenplan Openbaarheid en Informatiehuishouding Kamerbrief reactie advies ACOI op Woo-verwijsindex Q4 Kamerbrief uitvoeringstoets Woo-verwijsindex Kamerbrief…


Actieplan Open Overheid 2023-2027 (uitgebreide versie)

donderdag 31 augustus 2023

…InformatiehuishoudingIn 2022 is het Adviescollege Openbaarheid en Informatie-huishouding (ACOI) ingesteld. In 2022 zijn de voorzi ̇er en drie leden van het college benoemd … bestuursorganen en medeoverheden, Adviescollege Openbaarheid & Informatiehuishouding (ACOI), de Regeringscommissaris Informatiehuishouding, Hoge Colleges van Staat…


Actieplan Open Overheid 2023-2027

donderdag 31 augustus 2023

…bestuursorganen en medeoverheden, Adviescollege Openbaarheid & Informatie-huishouding (ACOI), de Regerings -commissaris Informatiehuishouding, Hoge Colleges van Staat … invoeringstoets wordt het Adviescollege Openbaarheid & Informatie huishouding (ACOI) en de Regerings commissaris Informatiehuishouding gevraagd om te re ̃ecteren…


Agenda extra procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (groslijst controversieel verklaren) op 6 september 2023

woensdag 30 augustus 2023

…Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) Zaak: Brief regering - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties … Jaarverslag 2022 van het Adviescollege openbaarheid en informatiehuishouding (ACOI) - 32802-72 Voorstel: Ter bespreking. Volgcommissie(s): DiZa 12 42. Agendapunt:…


Concept agenda PV VWS 6 september 2023 - groslijst controversieel

donderdag 17 augustus 2023

…op het advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) over de afhandeling van Woo-verzoeken door het ministerie van VWS - 25295-2059…


Onderzoeksopdracht Woo invoeringstoets

maandag 17 juli 2023

…Openbaarheid & Informatiehuishouding (ACOI); • De regeringscommissaris Informatiehuishouding. NB. het voornemen bestaat om het ACOI en de regeringscommissaris na…


Uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

maandag 17 juli 2023

…openbaar gemaakt2, is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) ingesteld en worden verschillende maatregelen genomen rond het bewaren en … rapport zal na oplevering met uw Kamer worden gedeeld. Na oplevering zullen het ACOI en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden gevraagd om te reflecteren…


Voorstel van wet van de leden Snels en Sneller houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid); Brief van de minister van BZK over uitvoering moties en toezeggingen Wet open overheid (Woo)

maandag 17 juli 2023

…openbaar gemaakt 3 , is het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) ingesteld en worden verschillende maatregelen genomen rond het bewaren en … rapport zal na oplevering met uw Kamer worden gedeeld. Na oplevering zullen het ACOI en de Regeringscommissaris Informatiehuishouding worden gevraagd om te reflecteren…


Voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie), de ‘Opinion on the Legal Protection of Citizens’ aangaande Nederland

dinsdag 11 juli 2023

…de Woo het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) opgericht. Het ACOI adviseert, gevraagd en ongevraagd, aan de regering en het parlement … van de Regeringscommissaris worden gepresenteerd. Recent hebben zowel het ACOI als de Regeringscommissaris Informatiehuishouding een advies uitgebracht…


Rechtsstaat en Rechtsorde; Brief van de minister van BZK ter aanbieding van de voortgangsrapportage inzake het rapport van de Europese Commissie voor Democratie door Recht (de Venetiëcommissie)

dinsdag 11 juli 2023

…de Woo het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (ACOI) opgericht. Het ACOI adviseert, gevraagd en ongevraagd, aan de regering en het parlement … van de Regeringscommissaris worden gepresenteerd. Recent hebben zowel het ACOI als de Regeringscommissaris Informatiehuishouding een advies uitgebracht…


Nota van wijziging

vrijdag 7 juli 2023

…advies van de Adviescommissie Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI) over de archivering van chatberichten.2 In deze algemene toelichting wordt … navolgbaar zijn”.19 Deze aanscherping sluit ook aan bij de opvattingen van het ACOI, dat stelt dat “keuzes in het informatiebeheer geen puur interne aangelegenheid…


Nota naar aanleiding van het verslag

vrijdag 7 juli 2023

…Inspectie), het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI), en de algemene rijksarchivaris.1 Daarnaast bevat de nota van wijziging … advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI) over de archivering van chatberichten.9 In haar rapport heeft de Inspectie…


35968 Nota van wijziging inzake Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

donderdag 6 juli 2023

…advies van de Adviescommissie Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI) over de archivering van chatberichten.2 In deze algemene toelichting wordt … navolgbaar zijn”.19 Deze aanscherping sluit ook aan bij de opvattingen van het ACOI, dat stelt dat “keuzes in het informatiebeheer geen puur interne aangelegenheid…


35968 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Intrekking van de Archiefwet 1995 en vervanging door de Archiefwet 2021 (Archiefwet 2021)

donderdag 6 juli 2023

…Inspectie), het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI), en de algemene rijksarchivaris.1 Daarnaast bevat de nota van wijziging … advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (hierna: ACOI) over de archivering van chatberichten.9 In haar rapport heeft de Inspectie…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten