Documenten feed

Feed

Scenariostudie groengasproductie rond 2030

woensdag 22 mei 2024

…Moerdijk Moerdijk 87 Mosselbanken + Valuepark Terneuzen 57 Zeehaven Sloegebied Borssele 49 Axelse Vlakte I Westdorpe 33 Hoogtij (Kadegebonden) Zaanstad 24 Nieuwe…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Convocatie [Commissiedebat Nucleaire veiligheid 16-05-2024 14.00-17.00]

donderdag 16 mei 2024

…milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele Zaak: Brief regering - staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat … milieueffectrapport Wijziging Kernenergiewet t.b.v. bedrijfsduurverlenging kerncentrale Borssele - 32645-119 Agendapunt: Rapport uitkomsten IRRS-missie (Integrated Regulatory…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

donderdag 16 mei 2024

…niet meer aanvullen. De nucleaire vergunninghouders van de kerncentrale Borssele, de onderzoeksreactoren in Petten en Delft beschikken wel over een goedgekeurde…


Beslisnota bij Verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

donderdag 16 mei 2024

…kosten van ontmanteling. De nucleaire vergunninghouders van de kerncentrale Borssele, en de onderzoeksreactoren in Petten en Delft voldoen aan deze verplichting…


Coalitieakkoord 2024-2028 HOOP, LEF EN TROTS

donderdag 16 mei 2024

…die een bijdrage kunnen leveren aan de transitie. • De kerncentrale in Borssele blijft open; de bouw van twee kerncentrales wordt doorgezet. Daarnaast…


Deelnemingenbeleid Rijksoverheid; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over Overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat (Kamerstuk 28165-418)

donderdag 16 mei 2024

…niet meer aanvullen. De nucleaire vergunninghouders van de kerncentrale Borssele, de onderzoeksreactoren in Petten en Delft beschikken wel over een goedgekeurde…


Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2023

woensdag 15 mei 2024

…Stralingsbescherming In het coalitieakkoord is onder meer besloten om de kerncentrale Borssele langer open te houden onder de randvoorwaarde dat dit veilig kan. In 2023 … XII, nr. 1 de Kernenergiewet, om te bewerkstelligen dat de kerncentrale Borssele ook na 31†december 2033 operationeel kan bl •ven. Het ministerie van Economische…


Deltascenario's 2024. Zicht op water in Nederland

dinsdag 14 mei 2024

…kabinet in het coalitieakkoord van 2021 aangekondigd dat de kerncentrale in Borssele langer open blij ̊. Er wordt uitgegaan van eenzelfde vraag naar koelwater…


Reactienota zienswijzen en adviezen

maandag 13 mei 2024

…bouw van nieuwe kerncentrales, bedrijfsduurverlenging (LTO) Kerncentrale Borssele (KCB) en overige nieuwe installaties zoals Pallas en SHINE), en hoe die … bouw van nieuwe kerncentrales, bedrijfsduurverlenging (LTO) Kerncentrale Borssele (KCB) en overige nieuwe installaties zoals Pallas en SHINE), en hoe di…


Eindrapport Naar een robuuste implementatie van het Verdrag van Aarhus

donderdag 25 april 2024

…verlenging van de vergunning voor het in werking hebben van de kerncentrale Borssele tegenover kunnen staan. In die procedure was aan de orde dat de Nederlandse … de vergunning voor de ontwerpbedrijfsduurverlening van de kerncentrale Borssele. 252 Over de ontwerpbedrijfsduurve rlenging waren afspraken gemaakt met…


Update aanvullende routekaart wind op zee

donderdag 25 april 2024

…kavels (Verwachte) ingebruikname windpark 0,75 Borssele, kavels I en II Gerealiseerd in 2016 2020 0,75 Borssele, kavels III, IV en V Gerealiseerd in 2016 2021…


Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

donderdag 25 april 2024

…visserij. Vorig jaar zijn in opdracht van mijn ministerie in windenergiegebied Borssele vier verschillende visserijtechnieken getest: handlijn, jiggen, korven…


Landbouw- en Visserijraad; Verslag van een schriftelijk overleg; Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad van 29 april 2024 te Luxemburg (Kamerstuk 21501-32-1637)

donderdag 25 april 2024

…visserij. Vorig jaar zijn in opdracht van mijn ministerie in windenergiegebied Borssele vier verschillende visserijtechnieken getest: handlijn, jiggen, korven…


Besluitenlijst procedurevergadering van de commissie voor Economische Zaken en Klimaat op 23 april 2024.

dinsdag 23 april 2024

…Kernenergie op 5 juni 2024. Besluit: Getracht zal worden het werkbezoek aan Borssele over kernenergie nog voor het commissiedebat Kernenergie van 5 juni 2024…


Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de berichten 'Costs overruns and delays risk nuclear’s place in energy transition' en 'Komt er nu wel een Borssele 2?’

maandag 22 april 2024

…delays risk nuclear’s place in energy transition' en 'Komt er nu wel een Borssele 2?’ (kenmerk 2024Z04959, (ingezonden 25 maart 2024). R.A.A. Jetten Minister…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord op vragen van het lid Tjeerd de Groot over de berichten 'Costs overruns and delays risk nuclear’s place in energy transition' en 'Komt er nu wel een Borssele 2?’

maandag 22 april 2024

…delays risk nuclearTMs place in energy transition' en 'Komt er nu wel een Borssele 2? ‚ Pagina 1 van 2 Directoraat -generaal Klimaat en Energie Programmadirectie … delays risk nuclearTMs place in energy transition' 1 en 'Komt er nu wel een Borssele 2? 2 ‚. Geadviseerd besluit U kunt akkoord gaan met de antwoorden zoals…


Kernenergie; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor K&E over de stand van zaken van de nieuw te bouwen kerncentrales

vrijdag 19 april 2024

…reden de volgende vragen. Uw brief gaat uit van twee nieuwe centrales in Borssele. Is dit nog steeds de verwachting gezien de motie-Erkens die recentelijk … Reactors) op andere locaties dan Borssele en de Maasvlakte? Wordt de toekomstige productie vanuit de gemeenten Borssele en Rotterdam (Maasvlakte) geprioriteerd…


Memorie van toelichting

donderdag 18 april 2024

…van de ontwikkeling van SMR's (€ 0,9 mln) en de bedrijfsduurverlenging Borssele (€ 0,7 mln) aan het budget 2024 toegevoegd. • Vanuit het Meerjarenprogramma…


Antwoord op vragen van het lid Erkens over het artikel 'Geen plaats op transportnet voor nieuwe kerncentrales’

donderdag 18 april 2024

…en bijbehorend prijskaartje voor de aansluiting van de kerncentrales in Borssele? Antwoord De locatiekeuze (ontwerp voorkeursbeslissing) is nu gepland voor … momenteel zijn geïdentificeerd in het realiseren van de kerncentrales in Borssele, en hoe deze aangepakt zullen worden om vertraging in de bouw en aansluiting…


Ontwerp Meerjarenprogramma Klimaatfonds 2025

maandag 15 april 2024

…nieuwe kerncentrales en de bedrijfsduurverlenging van de kernc entrale in Borssele komen voor een deel terecht bij bedrijven. De middelen voor uitvoeringslasten … veilig en doelmatig verlengen van de levensduur van de kerncentrale in Borssele. Het voorbereiden van de bouw van twe e nieuwe kerncentrales. Hierbij gaat…


Voorstellen maatregelen MJP 2025 Klimaatfonds

maandag 15 april 2024

…0 80.000 1.0 80.000 1.0 80.000 Werkbudget provincie Zeeland en gemeente Borssele 2.430.000 270.000 270.000 270.000 540.000 540.000 540.000 Incidentele begrotingspost…


Overzicht klimaatmaatregelen Voorjaarsnota 2023 en 2024

maandag 15 april 2024

…realiseren Maatregel wordt nader uitgewerkt. E3 Bedrijfsduur - verlenging Borssele Maatregel is opgenomen in MJP2024 E4 Versterking Nucleaire Kennisinfrastructuur…


PBL reflectie Klimaatfonds MJP 2025

maandag 15 april 2024

…ijksoverheid onder an- dere in op kernenergie. De ambitie is om Œ bij voorkeur in Borssele Œ 2 nieuwe kerncentrales te bouwen, de bestaande kerncentrale daar langer … veilig en doelmatig verlengen van de levensduur van de kerncen- trale in Borssele. Het voorbereiden van de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Hierbij gaat…


Proeve van Jaarverslag en Slotwet van het Klimaatfonds 2023

maandag 15 april 2024

…onderzoeken van het veilig en doelmatig verlengen van de levensduur van Borssele. •Het voorbereiden van de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Hierb • gaat … eerste stappen gezet voor de bedr •fsduurverlenging van de kerncentrale in Borssele en voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Dat betekent voor de bedr…


Wetgevingsprogramma voorjaar 2024

maandag 15 april 2024

…Coalitieakkoord Rutte IV Wet Om bedrijfsduurverlenging van de kerncentrale in Borssele mogelijk te maken dient de kernenergiewet aangepast te worden (in de wet…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten