Documenten feed

Feed

Eindadvies basisbedragen SDE++ 2024

vrijdag 1 maart 2024

… Ook hier- voor zijn projecten in voorbereiding (in ieder geval voor golfenergie, getijdenenergie en wa- terkracht uit rivieren). Een van de aspecten die…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Verkenning van gevaarlijke stoffen in de energietransitie

woensdag 28 februari 2024

…DMAc, lood in perovskiet panelen. Cadmium in CIGS panelen. Getijden - en golfenergie Niet bekend: wel mogelijk gebruik van anti -aangroei (biociden) Blauwe … mogelijk toegepast in coatings) verspreiding microplastics Getijden - en golfenergie Systemen bestaan uit onderwaterdeel en generator. Turbinebladen en andere…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Rapportage Staat van Ons Water 2022

woensdag 17 mei 2023

…elektriciteit opwekken met behulp van water (water -kracht, Blue Energy, golfenergie et cetera). De reden is dat ingeschat wordt dat de technieken op nationaal…


Rapportage Staat van Ons Water 2022

woensdag 17 mei 2023

…elektriciteit opwekken met behulp van water (water -kracht, Blue Energy, golfenergie et cetera). De reden is dat ingeschat wordt dat de technieken op nationaal…


Doelendocument UP Waddengebied 2021-2026

woensdag 26 april 2023

…bij de karakteristieken van het Waddengebied, zoals getijde - energi e, golfenergie en vergisting van biomassa. 20 DOELENDOCUMENT - versie februari 202 3…


Doelendocument UP Waddengebied 2021-2026

woensdag 26 april 2023

…bij de karakteristieken van het Waddengebied, zoals getijde - energi e, golfenergie en vergisting van biomassa. 20 DOELENDOCUMENT - versie februari 202 3…


Eindadvies basisbedragen SDE-plus-plus 2023

vrijdag 17 februari 2023

…categorieën. Ook hiervoor zijn projecten in voorbereiding (in ieder geval voo r golfenergie, getijdenenergie en waterkracht uit rivieren). Een van de aspecten die…


Eindadvies basisbedragen SDE-plus-plus 2023

vrijdag 17 februari 2023

…categorieën. Ook hiervoor zijn projecten in voorbereiding (in ieder geval voo r golfenergie, getijdenenergie en waterkracht uit rivieren). Een van de aspecten die…


Duurzaamheid filterlagen in oeverbeschermingsconstructies

vrijdag 11 november 2022

…granulair filter is de benodigde steendiameter kleiner (omdat een deel van de golfenergie dissipeert in de filterlaag en waardoor de toplaag minder belast wordt…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Grinwis over uitvoering van de motie van de leden Grinwis en Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (Kamerstuk 32813, nr. 793)

maandag 7 november 2022

…DGKE / 22514047 o Door te onderzoeken of andere opwektechnieken, zoals golfenergie, in de toekomst gebruik kunnen maken van het net op zee (in lijn met de … In het voorjaar van 2023, na afronding van het vervolgonderzoek naar golfenergie en DTP, kunt u de kamer over de uitvoering van de moties informeren.…


Antwoord op vragen van de leden Grinwis over uitvoering van de motie van de leden Grinwis en Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (Kamerstuk 32813, nr. 793)

maandag 7 november 2022

…vervolgonderzoek te doen naar golfenergie en Dynamic Tidal Power (DTP). Indien uit dit vervolgonderzoek blijkt dat golfenergie en/of DTP kansrijk genoeg zijn … wordt naar golfenergie en DTP, om kennisleemten in te vullen. Ook is er contact geweest met DTP Netherlands. Het vervolgonderzoek naar golfenergie is reeds…


Antwoord op vragen van de leden Erkens en Stoffer over energie uit water

maandag 7 november 2022

…volgende gesprekken met de sector en onderzoeksinstellingen, is gebleken dat golfenergie en Dynamic Tidal Power (DTP) het meest kansrijk zijn om een substantiële … voor golfenergietechnologieën is nog niet zodanig ver ontwikkeld dat golfenergie als criterium kan worden opgenomen in de tenderprocedure voor wind op…


Beslisnota inzake antwoord op vragen van de leden Erkens en Stoffer over energie uit water

maandag 7 november 2022

…DGKE / 22514047 o Door te onderzoeken of andere opwektechnieken, zoals golfenergie, in de toekomst gebruik kunnen maken van het net op zee (in lijn met de … In het voorjaar van 2023, na afronding van het vervolgonderzoek naar golfenergie en DTP, kunt u de kamer over de uitvoering van de moties informeren.…


Antwoord op vragen van de leden Grinwis over uitvoering van de motie van de leden Grinwis en Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (Kamerstuk 32813, nr. 793)

maandag 7 november 2022

…vervolgonderzoek te doen naar golfenergie en Dynamic Tidal Power (DTP). Indien uit dit vervolgonderzoek blijkt dat golfenergie en/of DTP kansrijk genoeg zijn … wordt naar golfenergie en DTP, om kennisleemten in te vullen. Ook is er contact geweest met DTP Netherlands. Het vervolgonderzoek naar golfenergie is reeds…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van de leden Grinwis over uitvoering van de motie van de leden Grinwis en Stoffer over onderzoek naar de opbrengst van Dynamic Tidal Power-energiedammen in zee (Kamerstuk 32813, nr. 793)

maandag 7 november 2022

…DGKE / 22514047 o Door te onderzoeken of andere opwektechnieken, zoals golfenergie, in de toekomst gebruik kunnen maken van het net op zee (in lijn met de … In het voorjaar van 2023, na afronding van het vervolgonderzoek naar golfenergie en DTP, kunt u de kamer over de uitvoering van de moties informeren.…


Antwoord op vragen van de leden Erkens en Stoffer over energie uit water

maandag 7 november 2022

…gesprekken met de sector en onderzoeksinstel- lingen, is gebleken dat golfenergie en Dynamic Tidal Power (DTP) het meest kansrijk zijn om een substantiële … voor golfenergietechnolo- gieën is nog niet zodanig ver ontwikkeld dat golfenergie als criterium kan worden opgenomen in de tenderprocedure voor wind op…


Beslisnota inzake antwoord op vragen van de leden Erkens en Stoffer over energie uit water

maandag 7 november 2022

…DGKE / 22514047 o Door te onderzoeken of andere opwektechnieken, zoals golfenergie, in de toekomst gebruik kunnen maken van het net op zee (in lijn met de … In het voorjaar van 2023, na afronding van het vervolgonderzoek naar golfenergie en DTP, kunt u de kamer over de uitvoering van de moties informeren.…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

donderdag 9 juni 2022

…Energie geconcludeerd dat specifiek nader onderzoek gedaan moet worden naar golfenergie. Momenteel wordt samen met TKI Wind op Zee gewerkt aan de voorbereiding…


Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 2021 (Kamerstuk 36100-XIII-1)

woensdag 8 juni 2022

…Energie geconcludeerd dat specifiek nader onderzoek gedaan moet worden naar golfenergie. Momenteel wordt samen met TKI Wind op Zee gewerkt aan de voorbereiding…


Reactienota op zienswijzen en adviezen Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

vrijdag 18 maart 2022

…meerdere proefprojecten waarbij de opgewekte energie door zon, getijden- of golfenergie, dan Betrek producenten van‚ andereTM productietechnieken In OPN staat … Scores-oroiect (startdatum: l september ̨ ̃ ̨ ̊) waarin, naast zonne energie, ook golfenergie wordt geïntegreerd in een windpark. Ook voor getijdenenergie liggen er…


Reactienota op zienswijzen en adviezen Nationaal Water Programma 2022-2027

vrijdag 18 maart 2022

…en experimenteergelegenheid op dit terrein. Het zou dan kunnen gaan om golfenergie, onderwaterturbines en kabels, onderwatervliegers, of drijvers (met vliegwiel … en experimenteergelegenheid op dit terrein. Het zou dan kunnen gaan om golfenergie, onderwaterturbines en kabels, onderwatervliegers, of drijvers (met vliegwiel…


Reactienota op zienswijzen en adviezen Nationaal Water Programma 2022-2027

vrijdag 18 maart 2022

…en experimenteergelegenheid op dit terrein. Het zou dan kunnen gaan om golfenergie, onderwaterturbines en kabels, onderwatervliegers, of drijvers (met vliegwiel … en experimenteergelegenheid op dit terrein. Het zou dan kunnen gaan om golfenergie, onderwaterturbines en kabels, onderwatervliegers, of drijvers (met vliegwiel…


Reactienota op zienswijzen en adviezen Aanvullend Ontwerp Programma Noordzee 2022-2027

vrijdag 18 maart 2022

…meerdere proefprojecten waarbij de opgewekte energie door zon, getijden- of golfenergie, dan Betrek producenten van‚ andereTM productietechnieken In OPN staat … Scores-oroiect (startdatum: l september ̨ ̃ ̨ ̊) waarin, naast zonne energie, ook golfenergie wordt geïntegreerd in een windpark. Ook voor getijdenenergie liggen er…


Position paper J.H.F. Jansen - NKPW

maandag 31 januari 2022

…G olven, g etijden, aardwarmte, blue energy. Voor 3 kWh/pers.dag uit golfenergie is de helft van de Nederlandse kust nodig. De dunne plakjes bovenin de…


Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

vrijdag 5 november 2021

…de gesprekken blijkt dat meer onderzoek gewenst is voor de technieken golfenergie, Blauwe Energie en Dynamic Tidal Power (DTP). Via expertsessies die nog…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten