Documenten feed

Feed

Rapport 'Geactualiseerd landelijk overzicht van vogelsoorten met concentraties van (inter)nationaal belang'

woensdag 10 april 2024

…nee Fl S 320 1 0 0 92 8 8 Lauwersmeer ja Fr, Gr F 290 1 100 0 99 0 C67 Krimpenerwaard nee ZH, Ut F 290 1 0 0 10 90 1 Waddenzee nee Fr, Gr, NH F 240 1 100 … 100 100 99 0 111 Hollands Diep ja ZH, NB F 9.200 1 100 12 100 0 C67 Krimpenerwaard nee ZH, Ut F 8.900 1 0 0 18 82 C42 Anna Paulowna polder, Amstelmeer…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Conceptverslag Woningbouwopgave en koopsector (wordt voortgezet op 4 april 2024)

vrijdag 29 maart 2024

…minister voor Volkshuisvesting. Ik ben blij dat hij de noodkreet van Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere gemeenten serieus neemt. Het roer moet … aan de provincie is afkomstig van achttien gemeenten, aangevoerd door Krimpenerwaard en Molenlanden. In al die gemeenten zijn plannen, zoals bij Hardinxveld-Giessendam…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

36496 Nota naar aanleiding van het verslag inzake Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

donderdag 28 maart 2024

…285 151 Kerkrade 171 19 Koggenland 158 70 Krimpen aan den IJssel 0 48 Krimpenerwaard 345 159 Laarbeek 56 100 Land van Cuijk 561 362 Landgraaf 34 82 Landsmeer … 9 53 41 148 Koggenland 4 7 19 9 39 Krimpen aan den IJssel 3 4 5 6 18 Krimpenerwaard 22 5 38 27 92 Laarbeek 5 2 11 7 25 Land van Cuijk 29 33 73 16 151 Landgraaf…


ESBL Fontys apport verduurzaming van bedrijventerreinen met bedrijveninvesteringszones

donderdag 28 maart 2024

…Braassem Zuid - Holland Veenderveld 20,0 B 35 De Wetering (Bergambacht) Krimpenerwaard Zuid - Holland De Wetering (Bergambacht) 22,0 B 36 Pannenhuis Lingewaard…


Voortgangsrapportage 25 HWBP2

woensdag 27 maart 2024

…Teroelsterkolk * HH van Schieland en de Krimpenerwaard W1 - 008 Nederlekdijk HH van Schieland en de Krimpenerwaard W1 - 009 Bergambacht - Ammerstol - Schoonhoven … Schoonhoven HH van Schieland en de Krimpenerwaard W2 - 002 Dijkversterking Krimpen HH van Schieland en de Krimpenerwaard WN - 017 Achterland Maeslantkering…


Woningbouwopgave en koopsector

donderdag 21 maart 2024

…het is de noodkreet van 18 gemeenten aan de provincie, aangevoerd door Krimpenerwaard en Molenlande. En al die gemeenten zijn plannen. Bijvoorbeeld bij…


Evaluatie landbouwvrijstelling

woensdag 20 maart 2024

…& Hoekse Waard Texel en Land Van Zijpe Zuidwest weidegebied Drenthe Krimpenerwaard & Oostelijk Rijnland Weidegebied v/h Noorderveld Westelijke Langstraat … & Hoekse Waard Texel en Land Van Zijpe Zuidwest weidegebied Drenthe Krimpenerwaard & Oostelijk Rijnland Weidegebied v/h Noorderveld Westelijke Langstraat…


Regeling aanvraag- en veilingprocedure digitale radio-omroep DAB+ laag 6

dinsdag 19 maart 2024

…Midden-Delfland, Westland –––. 36 Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel, Krimpenerwaard, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Zoetermeer, Zuidplas –––. 37 Bodegraven-Reeuwijk…


Antwoord vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

vrijdag 15 maart 2024

…(CU) van 6 februari. De vragen gaan over de noodkreet van de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen … Grinwis (CU) van 6 februari 2024 over de noodkreet van de gemeenten Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen…


Beslisnota bij Kamerbrief Antwoord vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

vrijdag 15 maart 2024

…TER BESLUITVORMING Nota actief openbaar Ja Onze referentie 2024-0000168190 Datum 14 maart 2024 Opgesteld door Samengewerkt met czw, ro Bijlage(n) 3 Pagina 1 van 1 Aanleiding U heeft op 12 maart jl. een gesprek gevoerd met gedeputeerde staten van Zuid- Holland over de woningbouwafspraken. U wilt de Tweede…


Rli advies 'Goed gefundeerd'

vrijdag 8 maart 2024

…Woonpartners Midden-Holland Bernd van den Berg, Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard Stefan Berkheij, Volkshuisvesting Arnhem 157 Peter Blok, Stichting Kant…


Uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

dinsdag 5 maart 2024

… Het lid Grinwis (CU) heeft vragen aan mij gesteld over de noodkreet van achttien Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven ‘bouwen voor behoefte’. De vragen zijn ingezonden op 6 februari 2024. Het is niet mogelijk de vragen binnen de gestelde termijn van drie weken te beantwoorden. De reden van…


Beslisnota bij uitstel beantwoording vragen van het lid Grinwis over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven 'bouwen voor behoefte'

dinsdag 5 maart 2024

…Kamervragen gesteld met kenmerk 2024Z01838 over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten. De achttien … Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid- Hollandse gemeenten om te kunnen…


Verkenning gereserveerde buisleidingstroken deel B regio West Pondera

maandag 4 maart 2024

…Braassem (gemeentecode 7.19 ) ______________________________________ 563.6 Krimpenerwaard (gemeentecode 7.22 ) ________________________________________ 603.7 … )Hoeksche Waard (gemeentecode 7.18 )Kaag en Braassem (gemeentecode 7.19 )Krimpenerwaard (gemeentecode 7.22 )Molenlanden (gemeentecode 7.30 )Nissewaard (gemeentecode…


Voortgang stikstofbronmaatregelen en verwachte effecten in 2030

woensdag 28 februari 2024

…sen. Het budget loopt uiteen va n 73.000 euro ( Omhoog met het veen Krimpenerwaard, provincie Zuid -Holland ) tot 13 3,4 miljoen euro (Vrijwillige opkoop…


Cumulatie ZZS en vergunningverlening

woensdag 28 februari 2024

…Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2010 53 9 5.26E+02 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2015 55 9 4.22E+02 RIVM -briefrapport … Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2019 53 9 3.69E+02 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 2020 53 9 3.60E+02 Waterschap Aa…


NPLG

maandag 26 februari 2024

…grond- waterpeilen met focus op de prioritaire gebieden (Alblasserwaard, Krimpenerwaard en omgeving Nieuwkoopse plassen) waar tweederde van de uitstoot uit … Kuindersma et al. 2020; Gerritsen et al. 2023) . PBL | 43 Tekstkader 4.1 De Krimpenerwaard: zelfrealisatie door onteigening? Dat gebiedsprocessen een lange doorlooptij…


Analyse Nationaal Programma Landelijk Gebied: provinciale programma’s en rijksmaatregelen RIJKSMAATREGELEN

maandag 26 februari 2024

…grond- waterpeilen met focus op de prioritaire gebieden (Alblasserwaard, Krimpenerwaard en omgeving Nieuwkoopse plassen) waar tweederde van de uitstoot uit … Kuindersma et al. 2020; Gerritsen et al. 2023) . PBL | 43 Tekstkader 4.1 De Krimpenerwaard: zelfrealisatie door onteigening? Dat gebiedsprocessen een lange doorlooptij…


Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat houdende regels voor het verstrekken van een rijksbijdrage voor schoon en emissieloos bouwen (Regeling stimulering schoon en emissieloos bouwen voor medeoverheden)

donderdag 15 februari 2024

…IENW/BSK - 2024/30898 Pagina 9 van 21 Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard 4 00.000 4 00.000 Noorderzijlvest 4 00.000 Rijn en IJssel 4 00.000 Rivierenland…


Voortgang programma beheersingsaanpak uitheemse rivierkreeften

donderdag 15 februari 2024

…van de Hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard. De Unie van Waterschappen en LNV hebben daar medewerking aan verleend…


Bijdragen Gemeentenieuws 2024-1

donderdag 15 februari 2024

…budgetten 2024 herberekend. De gemeenten IJsselstein, Amsterdam, Nijmegen, Krimpenerwaard en Wageningen gaan er als gevolg van de correctie in budget op vooruit…


De noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen blijven ‘bouwen voor behoefte’

dinsdag 6 februari 2024

…Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de noodkreet van de gemeente Krimpenerwaard, Molenlanden en zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten om te kunnen … blijven ‘bouwen voor behoefte’ Deelt u de noodkreet van de gemeenten Krimpenerwaard en Molenlanden, medeondertekend door zestien andere Zuid-Hollandse gemeenten…


S1061199 C Conceptregeling SPUK Stimulering sport 20242025

maandag 5 februari 2024

…198 Koggenland 0,059 € 111.509 Krimpen aan den IJssel 0,179 € 338.307 Krimpenerwaard 0,237 € 447.925 Laarbeek 0,076 € 143.639 Land van Cuijk 0,244 € 461…


Stand van zaken en ontwikkelingen m.b.t. waterdomein

donderdag 25 januari 2024

…Rijnland Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard HVC Waterschap Hollandse Delta Diverse grondwaterbemalingen…


Eindrapport regulering van een nieuw beleid voor grondwateronttrekkingen door waterschappen

donderdag 25 januari 2024

…capaci -teit hiervoor vereist zouden zijn. Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard geeft aan dat het beleid waarschijn lijk wel gewijzigd gaat worden. … Waterschappen 33 en soms ook , zoals specifiek gen oemd door Schieland en Krimpenerwaard, een e igen evaluatie van het grondwaterbeleid . 4.4 Wat wordt concreet…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten