Documenten feed

Feed

Wijziging van de Gaswet en Mijnbouwwet in verband met de beëindiging van de gaswinning uit het Groningenveld; Nota naar aanleiding van het tweede verslag

donderdag 11 april 2024

…herziene NIS2-richtlijn waarvoor de laatste stand van zaken op 31 januari 2024 zijn gedeeld middels de Kamerbrief Stand van zaken implementatie NIS2- en CER-richtlijnen…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Nota naar aanleiding van het tweede verslag van de Eerste Kamer Beëindiging gaswinning Groningenveld (Kamerstuk 36441-E)

donderdag 11 april 2024

…herziene NIS2-richtlijn waarvoor de laatste stand van zaken op 31 januari 2024 zijn gedeeld middels de Kamerbrief Stand van zaken implementatie NIS2- en CER-richtlijnen…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Online veiligheid en cybersecurity

donderdag 11 april 2024

…voeren, die daar wat aan zou moeten doen. En dan heb ik het over de zogeheten NIS2-richtlijn, die ervoor moet zorgen dat overheidsinstellingen aan de benodigde … van de NIS, het Herziene Netwerk en Informatie Beveiligingsrichtlijn, de NIS2. En daarnaast zal de minister van Justitie en Veiligheid u op korte termijn…


Beleidsreactie op Staat van de Luchtvaart 2023

dinsdag 9 april 2024

…nieuwe Europese Richtlijn, de Network and information Security 2 directive (NIS2), zullen nog meer luchtvaartorganisaties wettelijk verplicht worden om cyberincidenten…


Staat van de Luchtvaart 2023

dinsdag 9 april 2024

…wetgeving van de EU-lidstaten. Dit loopt parallel met de implemtatie van NIS2. De International Civil Aviation Organization (ICAO) en European Union Aviation…


Verslag van een schriftelijk over de geannoteerde agenda informele Telecomraad 11 en 12 april 2024 (Kamerstuk 21501-33-1062) en het verslag Formele Telecomraad 5 december 2024 (Kamerstuk 21501-33-1055)

dinsdag 9 april 2024

…en straks binnen de nieuwe richtlijn netwerk- en informatiebeveiliging (de NIS2-richtlijn, ter vervanging van de NIS1-richtlijn). Deze richtlijn schrijft … dit jaar geïnformeerd over de stand van zaken van de implementatie van de NIS2-richtlijn.11 Daarnaast publiceerde de Europese Commissie 21 februari jl.…


Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

maandag 8 april 2024

…de herziene Europese richtlijn voor netwerk- en informatiebeveiliging (de NIS2-richtlijn) en de Europese verordening voor de financiële sector Digital…


Onderzoek contractuele afspraken cybersecurity; Eindrapport

maandag 8 april 2024

…kritieke(zoals gedefinieerd in de NetworkandInformation Security directive2 (NIS2)) mkb bedrijven. Bedrijven zoeken hierbij naar een evenwicht tussen de voordelen … naar Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en aankomende regelgeving (bijv. NIS2) zien we een algemene ontwikkeling dat leveranciers een bepaald concurrentievoordeel…


Beslisnota bij Kamerbrief Beleidsreactie onderzoek contractuele afspraken cybersecurity

maandag 8 april 2024

…sen ) en de herziene richtlijn voor Netwerk - en Informatiebeveilliging (NIS2, verplichtingen voor essenti ële en belangrijke sectoren om cybersecuritymaatregelen…


Fiche: Aanbeveling onderzeese communicatiekabels

vrijdag 5 april 2024

…onderzeese data-infrastructuur aan de vereisten van de Telecomcode1 en de NIS2-richtlijn2 voldoet. Parallel hieraan zouden lidstaten de risico’s, kwetsbaarheden … voor kabels en aanlandpunten. Met de lopende nationale implementatie van de NIS2-richtlijn6 wordt deze wettelijke zorgplicht momenteel verder uitgewerkt.…


Daily News 26 / 03 / 2024

maandag 25 maart 2024

…sur la cybersécurité des réseaux et des systèmes d'information (directive NIS2 ), le règlement sur l'intelligence artificielle , le règlement relatif à…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 19 maart 2024

…(dhv) met geringe gevolgen voor de regeldruk; constaterende dat er vanuit de NIS2-securityrichtlijn ook nieuwe verplichtingen zullen gelden voor midden- en…


Tweede Kamer, 53e vergadering

dinsdag 19 maart 2024

…(dhv) met geringe gevolgen voor de regeldruk; constaterende dat er vanuit de NIS2-securityrichtlijn ook nieuwe verplichtingen zullen gelden voor midden- en…


Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers opnemen (t.v.v. 36270-8)

dinsdag 19 maart 2024

…(DHV) met geringe gevolgen voor de regeldruk, constaterende dat er vanuit de NIS2-securityrichtlijn ook nieuwe verplichtingen zullen gelden voor midden- en…


Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven); Motie (gewijzigd/nader); Gewijzigde motie van het lid Kathmann over in de jaarlijkse Cybersecuritymonitor het aantal bedrijven met een aangewezen digitale hulpverlener voor medewerkers

dinsdag 19 maart 2024

…(DHV) met geringe gevolgen voor de regeldruk, constaterende dat er vanuit de NIS2-securityrichtlijn ook nieuwe verplich-tingen zullen gelden voor midden- en…


Volhoudbare voedselsystemen over de grens: de internationale inzet van LNV

vrijdag 15 maart 2024

…directive (CER-richtlijn) en Network and Information Security directive (NIS2-richtlijn). Deze richtlijnen zien respectievelijk toe op het verhogen van…


Regels ter bevordering van de digitale weerbaarheid van bedrijven (Wet bevordering digitale weerbaarheid bedrijven) (36270) (ongecorrigeerd)

dinsdag 12 maart 2024

…betoog. Minister Adriaansens: Dan de verhouding tot de implementatie van de NIS2-richtlijn. De vraag van mevrouw Van Meetelen ging vooral over wat het notificeren…


Tweede Kamer, 50e vergadering

dinsdag 12 maart 2024

…betoog. Minister Adriaansens : Dan de verhouding tot de implementatie van de NIS2-richtlijn. De vraag van mevrouw Van Meetelen ging vooral over wat het notificeren…


Reactie op verzoek commissie over de planning van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2024

dinsdag 12 maart 2024

…14 februari 2023. Hoger onderwijs Brief cybersecurity Brief met impact van NIS2 (Network and Information Security directive) en sectorbeeld over cybersecurity…


Voortgang Digital Trust Center en het Computer Security Incident Response Team voor digitale diensten (CSIRT-DSP).

vrijdag 8 maart 2024

…Informeren en adviseren over NIS2 De implementatiedeadline voor de nieuwe Europese richtlijn voor Netwerk- en Informatiebeveiliging (de NIS2-richtlijn)8 is 17 oktober … Kamer aan te bieden. Meer organisaties zullen onder de reikwijdte van de NIS2 gaan vallen en er komt een zorgplicht tot het nemen van beveiligingsmaatregelen…


Beslisnota bij Antwoord op vragen van lid Sneller over ‘Quantumproof encryptie’

donderdag 7 maart 2024

…en regelgeving op het gebied van informatiebeveiliging c.q. cybersecurity (NIS2 en Baseline informatiebeveiliging Overheid - BIO) een bredere werking hebben…


Commission welcomes political agreement on Cyber Solidarity Act

woensdag 6 maart 2024

…building block towards this goal, along with the Cyber Resilience Act and the NIS2 Directive. It builds on the 2020 EU Cybersecurity Strategy and the 2020 EU…


Wet implementatie Open data richtlijn (Kamerstuk 36382) (ongecorrigeerd)

dinsdag 5 maart 2024

…voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Want ik zie de bui rondom de NIS2 al hangen. Dan naar de door mij beloofde oplossingen, te beginnen bij het…


De slechte beveiliging van gemeentelijke websites

dinsdag 5 maart 2024

…nee, waarom niet? Wat gaat de Network and Information Security Directive (NIS2) voor gemeenten betekenen als het om de beveiliging van hun websites gaat … Hoe groot acht u de kans dat gemeenten eind 2024 nog niet voldoen aan de NIS2? En wat zijn de gevolgen daarvan? Wat gaat u in overleg met gemeenten doen…


Tweede Kamer, 47e vergadering

dinsdag 5 maart 2024

…voor zorgen dat dit niet nog een keer gebeurt? Want ik zie de bui rondom de NIS2 al hangen. Dan naar de door mij beloofde oplossingen, te beginnen bij het…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten