Documenten feed

Feed

Verslag van een schriftelijk overleg over de geannoteerde agenda met inzet voor de Voorjaarsvergadering van de Wereldbank 2024 (Kamerstuk 26234-286)

vrijdag 12 april 2024

…weergeven, zoals klimaatadaptatie en klimaatmitigatie, biodiversiteit en natuur, inclusieve en rechtvaardige water- en sanitaire voorzieningen, en duurzame…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…bijdragen aan de minimumvereisten voor een gebiedsspecifieke Basiskwaliteit Natuur 31 209, nr. 255 -de motie-Kostić over onderzoek doen naar het financieel … boerenprotesten in Nederland en Europa (Pierik) (minister LNV, minister Natuur en Stikstof) 18. Debat over vervoersarmoede (Bamenga) (minister I&W) 19…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Reactie op verzoek commissie over het rapport van het RIVM ‘Validatie Aanpak Piekbelasting’ en het rapport van het RIVM ‘Analyse ontwikkeling stikstof emissie en depositie’

vrijdag 12 april 2024

…Geachte Voorzitter, Op 10 april 2024 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit mij verzocht appreciaties te geven van twee RIVM-rapporten … Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft, in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, een validatie uitgevoerd van de berekeningen die zijn…


Het rondetafelgesprek Wolf van 4 april 2024

vrijdag 12 april 2024

…(GroenLinks/PvdA), Vedder (CDA) en Holman (Nieuw Sociaal Contract) aan de ministers voor Natuur en Stikstof, van Infrastructuur en Waterstaat en van Economische Zaken en … waardeert u het Europese LIFE-project, en in het bijzonder het deelproject Natuur en Biodiversiteit, ten opzichte van de mogelijkheid om deze in te zetten…


Position paper Natuur & Milieu t.b.v. rondetafelgesprek Voortgang op de maatwerkafspraken d.d. 17 april 2024

vrijdag 12 april 2024

……


De Nieuw Europees Bauhaus-prijzen 2024 tonen duurzame, inclusieve en mooie projecten in heel Europa

vrijdag 12 april 2024

…Cluj's Green Lung (Roemenië), winnaar in de categorie „Verandering met de natuur”, voor het beheer van recreatie in en het behoud van een groot bospark. … — Blue Urban Community Garden (Zweden), in de categorie „herstel met de natuur”, om gemeenschappen in staat te stellen duurzame voedsel- en wateroplossingen…


Verzamelbrief Natuur

donderdag 11 april 2024

… Geachte Voorzitter, De natuur in Nederland staat onder druk. Met deze woorden begon ik februari 2022 mijn planningsbrief (Kamerstuk 35925 XIV, nr. 98) … ingezet voor een schoon en leefbaar land met een rijke en veerkrachtige natuur. Omdat natuur belangrijk is, omwille van zichzelf, maar ook voor ons welzijn en…


Maatschappelijk draagvlak wolf in Nederland 2023

donderdag 11 april 2024

…Achtergrond en onderzoeksopzet In opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (hierna: LNV), heeft Motivaction International B.V. … M230408 3 Motivaction Hoofdconclusie Het beeld dat Nederlanders hebben van de natuur van Nederland is in de afgelopen drie jaar niet veranderd. Wel zijn Nederlanders…


Voortgangsrapportage Mosselconvenant 2022

donderdag 11 april 2024

…6 https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie - van - landbouw - natuur - en - voedselkwaliteit/documenten/kamerstukken/2020/12/07/kamerbrief - … een Rijke Waddenzee, waarbij, naast perspectief voor duurzaam gebruik, de natuur en het herstel daarvan veruit voorop stond. PRW zorgde voor inhoud, kon…


Beslisnota bij Verzamelbrief Natuur

donderdag 11 april 2024

……


Monitor Kindermarketing voedingsproducten 2023

donderdag 11 april 2024

…Afslankproducten Niet beoordeeld Niet beoordeeld Voedingsmiddelen Overig AOV Natuur - ,Reformproducten Niet beoordeeld Niet beoordeeld Voedingsmiddelen Overig…


Convocatie petitieaanbieding Natuurmonumenten over 'Beterschap voor de natuur" - di 23 april

donderdag 11 april 2024

…Den Haag, 11 april 2024 Voortouwcommissie: vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Activiteit: Petitie Datum: dinsdag 23 april 2024 Tijd: … Natuurmonumenten over 'Beterschap voor de natuur" Agendapunt: Verzoek Natuurmonumenten tot aanbieding petitie 'Beterschap voor de natuur' d.d. 23 april 2024 Zaak: Brief…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Van der Plas en Pierik over de Nationale Databank Flora en Fauna

donderdag 11 april 2024

…de vragen doen toekomen. Christianne van der Wal-Zeggelink Minister voor Natuur en Stikstof…


Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld

donderdag 11 april 2024

…Geachte Voorzitter, Op 13 maart 2024 heeft de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met commissiebrief 2024Z03375/2024D09629 verzocht een … heb ik u in december 20232 toegestuurd. Piet Adema Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit…


Beslisnota bij Reactie op verzoek commissie over de maatschappelijke kosten baten analyse (MKBA) voor een dierwaardige veehouderij die op verzoek van Caring Farmers en de Dierenbescherming is opgesteld

donderdag 11 april 2024

…Aan de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit de Directeur -generaal Agro reactie op maatschappelijke kosten baten analyse dierwaardige veehouderij … ` Parafenroute Aanleiding Verzoek van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit om een reactie te geven op de maatschappelijke kosten…


Amendement van het lid Sneller 36412-12 over een andere bandbreedte voor het kunnen afwijken van de in de wet opgenomen formule voor het toedelen van kosten aan de categorieën ongebouwd en natuur

donderdag 11 april 2024

…opgenomen formule voor het toedelen van kosten aan de categorieën ongebouwd en natuur (categorie b en c). Met deze bandbreedte kan het algemeen bestuur het kostendeel…


Lijst van ingekomen stukken

donderdag 11 april 2024

…Regulation in relatie tot Bijlage AA - 33037-530 minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, P. Adema - 10 april 2024 Rondgezonden en gepubliceerd … met concentraties van (inter)nationaal belang - 33576-372 minister voor Natuur en Stikstof, C. van der Wal - 10 april 2024 2 Rondgezonden en gepubliceerd…


PBL over het meest recente PBL rapport over het halen van de stikstof- en natuurdoelen

woensdag 10 april 2024

…allemaal bij deze technische briefing van de vaste Commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het gaat vandaag over de meest recente PBL-rapport … het kabinet Rutte 4, waarmee onontkomaar of met zekerheid de doelen voor natuur, stikstof, klimaat en water gehaald zouden moeten worden, waarvoor het…


Luchtvaart (incl. Verduurzaming luchtvaart)

woensdag 10 april 2024

…maatschappelijke kosten hebben dan baten. Lees bijvoorbeeld het rapport van Natuur en Milieu. Dan moeten we met elkaar zeggen, denk ik, minder lange afstand … levert de facto meer op. En dat zie je ook heel mooi in het rapport van Natuur en Milieu. Die dat echt goed schetsen, vind ik. Dat eigenlijk de maatschappelijke…


Energieraad (informeel) d.d. 15 &16 april 2024.

woensdag 10 april 2024

…als die nog conflicteren met allerlei andere trajecten ten aanzien van natuur en milieu, dan zijn we nog steeds heel weinig opgeschoten. Dus hoe kan…


Aan minister N&S - Verzoek om een stand-van-zakenbrief over het NPLG en de stikstofmaatregelen

woensdag 10 april 2024

…070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister voor Natuur en Stistof Plaats en datum: Den Haag, 10 april 2024 Betreft: Verzoek om … mevrouw Van der Wal-Zeggelink, Namens de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verzoek ik u om een stand- van-zakenbrief met betrekking…


Aan minister LNV - reactie vragen

woensdag 10 april 2024

…070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en datum: Den Haag, 10 april 2024 Betreft: Reactie … Reactie afschrift brief PAN Nederland aan ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Infrastructuur…


Aan minister LNV - reactie vragen

woensdag 10 april 2024

…070-3182211 E. cie.lnv@tweedekamer.nl Commissie LNV Aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Plaats en datum: Den Haag, 10 april 2024 Betreft: Reactie … LandschappenNL, mede namens meerdere organisaties, aan minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit m.b.t. beoordeling voorstellen Europese Commissie over…


Position paper Adviesraad Migratie t.b.v. rondetafelgesprek Rapport Staatscommissie demografische ontwikkelingen 2050 - thema Publieke voorzieningen (Onderwijs en zorg) d.d. 18 april 2024

woensdag 10 april 2024

…klimaat - verandering , gebruik van fossiele brandstoffen en aantasting van natuur en milieu. De categorie maatschappelijk heeft betrekking op de gevolgen…


Conceptverslag Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 10 april 2024

…aan het Akkoord van Parijs. Niet alleen voor het klimaat, maar ook voor de natuur kunnen we niet langer doorgaan met het vernietigen van onze zeebodem. De … termijn liggen. Maar je neemt enorme risico's voor de komende generaties, voor natuur, voor klimaat door nu extra gas te gaan winnen. Het brengt ook later enorme…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten