Documenten feed

Feed

Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

vrijdag 12 april 2024

…corruptie samenhangende strafbare feiten.6 Ook in de initiatiefnota-Dassen/Omtzigt over wettelijke maatregelen om de integriteit bij bewindspersonen en de…


Probeer 1848 Pro

PRO

Bespaar tijd en blijf nog beter op de hoogte met notificaties en eigen dossiers.

Probeer nu gratis

Beslisnota bij Kamerbrief Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

vrijdag 12 april 2024

…regels negeert? In de op 9 mei jl. uitgebrac hte initiatiefnota - Dassen/Omtzigt over integriteit van bewindspersonen en ambtelijke top is als een van de…


Lucas Benschop

Hulp nodig?

Mail naar info@1848.nl en wij stellen je dossiers kosteloos voor je in!

Beslisnota bij Kamerbrief Herziening wetgeving ambtsdelicten Kamerleden en bewindspersonen

vrijdag 12 april 2024

…2022) en de behandeling vorig jaar in de TK van de initiatiefnota - Dassen/Omtzigt over integriteit bij bewindspersonen en de ambtelijke top. Het voorgaa nde…


Conceptverslag Internationale fiscaliteit

vrijdag 12 april 2024

…(vervolg - loopt door, beurtnummer 9) De heer Idsinga (NSC): Mijn collega Omtzigt is daar tijdens de behandeling zeer kritisch over geweest en stelde verdergaande…


Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 16

vrijdag 12 april 2024

…voldoet aan de vereisten van de wet 36 243, nr. 15 -de motie-Van Vroonhoven/Omtzigt over alle aanbevelingen in paragraaf 85 van het advies van de Venetië-Commissie … de rechter dienen te worden verstrekt 31 066, nr. 1367 -de motie-Idsinga/Omtzigt over de definitie van het begrip "eigen dossier" en terughoudendheid bij…


Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen (36128) (antwoord 1ste termijn + rest) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…de dag. De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Idsinga, Omtzigt, Sneller en Stultiens. Zij krijgt nr. 16 (36128). De heer Idsinga (NSC): … dat heeft de heer Omtzigt gedaan, die toen nog in zijn eentje in de Kamer zat; dat was voordat onze partij bestond. De heer Omtzigt heeft die verbeterde…


Motie van de leden Idsinga en Omtzigt

donderdag 11 april 2024

……


Tweeminutendebat Belastingdienst (CD 15/2) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…dag. De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Idsinga en Omtzigt. Zij krijgt nr. 1367 (31066). De heer Idsinga (NSC): Tot slot een hele korte … tweede motie, op stuk nr. 1367, is een motie van de heer Idsinga en de heer Omtzigt. Ook daar hebben we al eerder met elkaar over gesproken. Daar gaat het om…


Besluitenlijst procedurevergadering commissie Financiën - donderdag 11 april 2024

donderdag 11 april 2024

…van compensatie van aanvullende werkelijke schade in de toeslagenaffaire (Omtzigt) (Minister-president, staatssecretaris Financiën) Dertigledendebatten/interpellaties…


Agenda OCW-procedurevergadering d.d. 18 april 2024

donderdag 11 april 2024

…Volgcommissie(s): J&V 11. Agendapunt: Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling … Wetenschap, R.H. Dijkgraaf - 8 april 2024 Reactie op het amendement van het lid Omtzigt c.s. ter vervanging van nr. 45 over het versoberen van de zgn. 30%-regeling…


Tweeminutendebat Personen- en familierecht (CD 3/4) (ongecorrigeerd)

donderdag 11 april 2024

…duidelijk waar we voor staan." En als het niet uitkomt, is het: Pieter Omtzigt in een vorige periode was ook NSC. Dat is de eerste constatering. De tweede…


Tweede Kamer, 64e vergadering

donderdag 11 april 2024

…Michon-Derkzen, Mohandis, Mooiman, Edgar Mulder, Mutluer, Van Nispen, Nordkamp, Omtzigt, Van Oostenbruggen, Ouwehand, Palmen, Patijn, Paulusma, Pierik, Piri, Van … duidelijk waar we voor staan." En als het niet uitkomt, is het: Pieter Omtzigt in een vorige periode was ook NSC. Dat is de eerste constatering. De tweede…


Belastingdienst; Motie; Motie van de leden Idsinga en Omtzigt over de definitie van het begrip "eigen dossier" en terughoudendheid bij het inroepen van de geheimhoudingsplicht

donderdag 11 april 2024

…2023-2024 31 066 Belastingdienst Nr. 1367 MOTIE VAN DE LEDEN IDSINGA EN OMTZIGT Voorgesteld 11 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt de … van derden of ambtenaren, en gaat over tot de orde van de dag. Idsinga Omtzigt


Voorstel van wet van het lid Maatoug houdende wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere fiscale wetten in verband met het doen vervallen van enkele fiscale regelingen; Motie; Motie van het lid Idsinga c.s. over de ongewenste gevolgen van het gewijzigde amendement op stuk nr. 11 (36421)

donderdag 11 april 2024

…amendement terug te draaien, en gaat over tot de orde van de dag. Idsinga Omtzigt Sneller Stultiens…


Motie van de leden Van Vroonhoven en Omtzigt

woensdag 10 april 2024

……


Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen

woensdag 10 april 2024

…De voorzitter: Deze motie is voorgesteld door de leden Van Vroonhoven en Omtzigt. Zij krijgt nr. 15 (36243). De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt…


Conceptverslag Gasmarkt & leveringszekerheid

woensdag 10 april 2024

…staatssecretaris Mijnbouw d.d. 20 november 2023 inzake reactie op de motie van het lid Omtzigt over een energiestrategie om in Nederland gewonnen gas beschikbaar te stellen…


Uitstel beantwoording vragen van de leden Idsinga en Omtzigt over de lobby van grote familiebedrijven omde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te verruimen

woensdag 10 april 2024

… Geachte voorzitter, De leden Idsinga en Omtzigt (beiden Nieuw Sociaal Contract) hebben schriftelijke vragen gesteld over de lobby van grote familiebedrijven … In de schriftelijke vragen van 8 april jl. hebben de leden Idsinga en Omtzigt verzocht om ervoor te zorgen dat een afschrift van de lobbybrieven van grote…


Beslisnota bij Kamerbrief Uitstel beantwoording vragen van de leden Idsinga en Omtzigt over de lobby van grote familiebedrijven omde bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te verruimen

woensdag 10 april 2024

…̆…


Tweede Kamer, 63e vergadering

woensdag 10 april 2024

… Michon-Derkzen, Mooiman, Edgar Mulder, Mutluer, Van Nispen, Nordkamp, Omtzigt, Van Oostenbruggen, Palmen, Paternotte, Patijn, Paulusma, Pierik, Pijpelink … voorzitter : Deze motie is voorgesteld door de leden Van Vroonhoven en Omtzigt. Zij krijgt nr. 15 (36243). De Kamer, gehoord de beraadslaging, verzoekt…


Wijziging van de Wet op de rechterlijke organisatie, de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren, de Wet op de Raad van State en enige andere wetten in verband met enkele wijzigingen in het belang van integere, onafhankelijke en onpartijdige rechtspraak, alsmede de regeling van enige andere onderwerpen; Motie; Motie van de leden Van Vroonhoven en Omtzigt over alle aanbevelingen in paragraaf 85 van het advies van de Venetië-Commissie omzetten in beleid en wetgeving

woensdag 10 april 2024

…van enige andere onderwerpen Nr. 15 MOTIE VAN DE LEDEN VAN VROONHOVEN EN OMTZIGT Voorgesteld 10 april 2024 De Kamer, gehoord de beraadslaging, van mening … losse maatregelen, en gaat over tot de orde van de dag. Van Vroonhoven Omtzigt


Over een weerbare democratische rechtsstaat

dinsdag 9 april 2024

…van de wetgeving denk ik aan ook grondrechten. Ik denk dat van Kamerlid Omtzigt is te voorstellen dat een commissie komt dat de wetgeving van tevoren toetst…


Tweeminutendebat Hersteloperatie kinderopvangtoeslag (CD 19/3) (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…en ik wil dat dan heel graag kunnen betrekken bij het debat dat de heer Omtzigt hier vorige week heeft aangevraagd en dat in juli zal plaatsvinden. Dank…


Regeling van werkzaamheden (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…De laatste spreker bij de regeling van werkzaamheden is de heer Omtzigt. De heer Omtzigt (NSC): Voorzitter. Het aantal antisemitische incidenten in Nederland … enorm glijdende schaal. (vervolg - loopt door, beurtnummer 35) De heer Omtzigt (NSC): Ik zou die brief graag eind deze week hier willen hebben. De voorzitter:…


Stemmingen (ongecorrigeerd)

dinsdag 9 april 2024

…Lahlah, Van der Lee, Maatoug, Mohandis, Mutluer, Van Nispen, Nordkamp, Omtzigt, Van Oostenbruggen, Ouwehand, Palmen, Paternotte, Patijn, Paulusma, Pijpelink … veiligheid op een adequate manier tegen te gaan (30821, nr. 212); - de motie-Omtzigt/Wilders over zorgen over de aanstaande verkiezingen per brief overbrengen…


Filters

Periode


Parlementaire documenten

Europees Parlement

Persberichten